Kötelezettségvállalással zárult a Csigavér 01. Autósiskola Kft. ellen indított eljárás – döntött a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa. Az eljárás alá vont társaság vállalta, hogy a versenytörvény előírásainak megfelelően alakítja át hirdetési gyakorlatát.

A GVH amiatt indított eljárást, mert észlelte, hogy a gépjárművezetők képzésével fogalkozó vállalkozás reklámjaiban és honlapján a „Legjobb ár!”, „Motoros oktatás a legjobb áron!”, illetve „Iskolánk a …legmodernebb kocsiparkkal rendelkezik!” szlogeneket használja. Az eljárás megindulását követően azonban a Csigavér tájékoztatta a GVH-t arról, hogy honlapján már nem szerepelnek a kifogásolható állítások. Ezen túl az eljárás alá vont társaság vállalta, hogy többé nem használja a fenti szlogeneket és 60 napon belül módosítja a már közzétett reklámokat is.

A GVH elfogadta a vállalásokat és végzéssel lezárta az ügyet. A versenytörvény szerint ha az ügyfél a versenyfelügyeleti eljárás során kötelezettséget vállal arra, hogy magatartását összhangba hozza a törvény rendelkezéseivel és e módon a közérdek védelme biztosítható, a GVH végzéssel kötelezővé teheti a vállalás teljesítését, anélkül, hogy a törvénysértés megvalósulását vagy annak hiányát megállapítaná. A végzés azonban nem zárja ki, hogy az ügyben a körülmények lényeges változása esetén újabb eljárás kerüljön megindításra. A kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében a GVH utóvizsgálatot fog tartani.

(Vj-41/2007.sz. ügy)