Mobiltelefonos barangolás az Európai Unióban a július 30-i határidő után: a mobilszolgáltatók nagy része betartja a rendelkezéseket, de néhány „fekete bárány” még sérti a fogyasztók érdekét.

Egy hónap telt el azóta, hogy hatályba lépett a mobiltelefonos barangolási díjakat esetenként akár 70%-kal csökkentő európai uniós rendelet, így a Bizottság ma honlapot nyit meg, amelyből kiderül, hogy a huszonhét tagállam mobilszolgáltatói mennyire tartják be az új uniós rendelkezéseket. A Bizottság arra jutott, hogy a mobilszolgáltatók túlnyomó többsége eleget tesz az európai uniós rendelkezéseknek, vagyis kínálatában szerepel az új Eurotarifa (a külföldről kezdeményezett hívásoknál legfeljebb 0,49 eurós, az ott fogadott hívásoknál pedig legfeljebb 0,24 eurós HÉA nélküli percdíj). A Bizottság megfigyelése szerint egyes szolgáltatók már július elején, míg mások csak a július 30-i határidő előtti utolsó pillanatban vették fel kínálatukba az Eurotarifát. Egyes szolgáltatók az európai uniós díjkorlátnál alacsonyabb árakat vagy új barangoló díjcsomagokat is kínálnak. A rendelet végrehajtása a mobilszolgáltatók részéről gördülékenynek bizonyult, noha előfordulnak átláthatatlan ajánlatok, amelyek a fogyasztókat megakadályozhatják az új uniós rendelkezések előnyeinek teljes kihasználásában.

„Ma, éppen egy hónappal a mobiltelefonos barangolási díjakra vonatkozó európai uniós rendelet hatálybalépése után, az európai fogyasztók körülbelül 50 százaléka már élvezi a jelentős díjcsökkenés előnyeit. A szabályozás, továbbá a szabályozott díjtételek előrehozott alkalmazása, amelyet a szolgáltatók önként vállaltak, együttesen kedvező fejlemény a fogyasztóknak, az Európai Parlament és az EU Miniszterek Tanácsa szándékainak megfelelően,” mondta Viviane Reding, a hírközlésért felelős európai uniós biztos. „Különös megelégedésemre szolgál, hogy sok mobilszolgáltató már a nyaralási idény elejétől bevezette az új Eurotarifát, és egyesek lényegesen túlteljesítették a rendeletben előírt díjkorlátozást. Csak kevés esetben tapasztaltuk – kirívó ellenpéldaként –, hogy a rendelet hatását nem átlátható, sőt esetleg versenyellenes magatartással próbálják késleltetni. Ezen eseteket nagyon alaposan ki kell vizsgálniuk a nemzeti és az európai szabályozó hatóságoknak. Ha bebizonyosodik, hogy a magatartás jogellenes, a barangolásról szóló európai uniós rendelet által kilátásba helyezett szankciók mellett a versenyjogi rendelkezések is teljes szigorral alkalmazhatók.”

A Bizottság az európai uniós rendelet alkalmazásának első hónapjában kérdőív útján érdeklődött 95 mobilszolgáltatónál az Eurotarifa felkínálásának és bevezetésének időpontjáról, valamint pontos díjtételeiről. Ez a hónap különösen fontos az Európai Unió fogyasztóinak, mivel a mobilszolgáltatók kötelesek július 30-ig kínálatukba felvenni az Eurotarifát. Miután az ügyfél elfogadta az ajánlatot, a szolgáltatónak legfeljebb egy hónapja van, hogy elkezdje alkalmazni a díjszabást. Ha a fogyasztó nem tesz semmilyen lépést, szeptember 30-től automatikusan áttér az Eurotarifára.

A Bizottság felmérése túlnyomórészt kedvező képet mutat:

  • Egyes mobilszolgáltatók már július első napja vagy első hetei óta kínálják és alkalmazzák az Eurotarifát, így ügyfeleikre máris jelentősen alacsonyabb díjszabás érvényes. Sőt, az egyik mobilszolgáltató ugyanezt már a rendelet hatálybalépése előtt egy héttel megtette.
  • A legtöbb mobilszolgáltató automatikusan átállította ügyfeleit az Eurotarifára, így ők a lehető leghamarabb élvezhetik az alacsonyabb díjszabás előnyeit.
  • A Bizottság által felfedezett legolcsóbb Eurotarifa szerint a külföldön kezdeményezett mobilhívás percdíja 31,5 cent, míg a fogadott hívásé 12,6 cent. Ezenkívül néhány mobilszolgáltató olyan különleges csomagokat kínál, amelyek előnyösek lehetnek a gyakran barangoló fogyasztók körének.

Másrészt azonban a Bizottság a következő visszásságokat tapasztalta:

  • Egy ciprusi szolgáltató csak augusztus 30-tól veszi fel ajánlatába az Eurotarifát, ezzel egyértelműen megsértve az európai uniós rendeletet, amely szerint erre legkésőbb július 30-ig sort kellett volna keríteni.
  • Belgiumban egy mobilszolgáltató július utolsó napjaiban szöveges üzenetben közölte ügyfeleivel, hogy szeptember 30-tól automatikusan áttérnek az Eurotarifára. Az ajánlat azonban, amelynek révén a fogyasztók már augusztus 30-tól élhetnének az Eurotarifa lehetőségével, csak a szolgáltató holnapján volt fellelhető.
  • A Lettországban működő szolgáltatók nem válaszoltak a Bizottság kérdőívére. Észtország esetében a Bizottsághoz csak egyetlen válasz érkezett be, míg Finnország esetében két szolgáltató adós még válaszával.

A 95 mobilszolgáltatótól összesen 74 választ kapott a Bizottság. Az egyes válaszok mától nyilvánosságra kerülnek a Bizottság honlapján.

A barangolásról szóló európai uniós rendelet értelmében a nemzeti szabályozó hatóságok hathatós és visszatartó erejű szankciókkal léphetnek fel a jogsértőkkel szemben.

Háttérinformációk:

A barangolásról szóló európai uniós rendeletet 2007. június 29-én tették közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és 2007. június 30. óta az Európai Unió mind a huszonhét tagállamában hatályos. A rendelet értelmében a külföldön kezdeményezett, illetve fogadott barangoló mobilhívások percdíja nem haladhatja meg a 0,49, illetőleg a 0,24 eurós határt (HÉA nélkül). A verseny érdekében a mobilszolgáltatók ennél alacsonyabb árakat is kínálhatnak.

A Bizottság – az európai szabályozók csoportjával együttműködésben – októberben részletesebb elemzést fog készíteni. Ennek eredményei belekerülnek majd a barangolásról szóló európai uniós rendelet értékelésébe is, amelyet a Bizottságnak az Európai Parlament és az EU Miniszterek Tanácsa elé kell terjesztenie legkésőbb 18 hónappal a rendelet hatálybalépése után.

Az említett értékelés alapján születik majd döntés arról, hogy a rendelet hatályát kiterjesszék vagy meghosszabbítsák-e, illetőleg hogy a jelenleg még a rendelet hatályán kívül eső rövid szöveges és multimédiás üzeneteknél, valamint az adattovábbító szolgáltatásoknál is szabályozzák-e a barangolást.