Háromszázzal több indítvány érkezett az idén augusztusig az Alkotmánybírósághoz, mint tavaly – tájékoztatta az MTI-t Sereg András, a testület szóvivője. Az indítványoknak csak a töredékét teszik ki az Országos Választási Bizottság döntéseivel kapcsolatos fellebbezések.

“Az AB nem OVB kettő” – mondta Sereg András. A két testület közötti viszonyrendszer a Fidesz által tavaly kezdeményezett népszavazás miatt került a hírek középpontjába.

Ismeretes: az OVB tagjai a Fidesz kérdéseinek hitelesítését előíró AB-döntést nem tartották magukra nézve kötelezőnek, de végül mégsem gördítettek akadályt azok elé. A Fidesz három és Kálmán László nyelvész azokkal ellentétes, ugyancsak három kérdése az OVB hitelesítése után ismét a taláros testület előtt landolt, összesen ötven beadványban támadták meg azokat.

Sereg a két szervezet közötti különbséget úgy világította meg, hogy miközben az AB az alkotmányvédelem legfőbb szerve, az OVB választási testület, többek között az országos népszavazásra és népi kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ívek hitelesítését végzi. Az AB-hez tartozik – az OVB határozatai ellen benyújtott kifogások elbírálása mellett – a törvények előzetes és utólagos normakontrollja, az alkotmányjogi panasz, a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség, továbbá a jogszabály nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata, a hatásköri összeütközések megszüntetése, az alkotmányértelmezés, a köztársasági elnökkel kapcsolatos felelősségi eljárás, valamint az önkormányzatokkal kapcsolatos egyes hatáskörök.

Az AB-hez érkezett panaszokról elmondta: a népszavazási kérdésekkel kapcsolatos kifogások a beérkezett indítványoknak csak a töredékét alkotják.

Az indítványok teljes száma augusztusig elérte a kilencszázat. Ez a tavalyinál háromszázzal nagyobb, és nem elképzelhetetlen, hogy december végéig akár ezerhatszázra emelkedhet. Az indítványok sokasodása ellenére csökkent az ügyhátralék. Egyetlen testületi ülés sem maradt el határozatképtelenség miatt.

Azzal kapcsolatban, hogy az AB ítélkezési szünetet tart, Sereg elmondta: a főtitkárságon folyamatosan fogadják és elemzik az új indítványokat, minden alkotmánybírói törzskar ügyeletet tart.