Még egy szűk hetük van a regisztrációs adó egy részének visszaigénylésére azoknak, akik az Európai Bíróság elmarasztaló ítélete nyomán született magyar törvény értelmében erre jogosultak.

Az Európai Közösségek Bírósága egy perében (C-333/05.) a közösségi joggal ellentétesnek ítélte a magyar regisztrációs adó alkalmazásának gyakorlatát, és kötelezte hazánkat a jogellenesen kiszabott regisztrációs adóterhek visszafizetésére. Erre azért került sor, mert a Bíróság szerint a magyar szabályozás magasabb összegben terhelte a behozott használt személygépkocsikat, mint a Magyarországon már forgalomban lévő használt kocsikat, ami ellentétes az unió hátrányos megkülönböztetést tiltó előírásaival.

A regisztrációs adó részleges visszatérítéséről a 2006. évi CXXX. magyar törvény rendelkezik, melynek értelmében csak azok jogosultak visszaigényelni a befizetett regisztrációs adót, akik olyan használt gépjárművet vettek az unió valamely más tagállamában, melynek első forgalomba helyezése az adó megállapítására irányuló adóigazgatási eljárás időpontját megelőzően már külföldön megtörtént. A hazai regisztrációs adófizetési kötelezettség pedig 2004. május 1. napjától 2005. december 31. között történt, és az adót valóban be is fizették.

A törvény 2007. február 15-én lépett hatályba, és 180 napot adott a megkárosított autóvásárlóknak arra, hogy igényüket benyújtsák, ami e hó 13-án jár le. Az ezen határidő után beadott kérelmek után már nem lehet visszaigényelni az adót. A kérelmet a vámhatóság által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, annál a fővámhivatalnál, amelyik a regisztrációs adót eredetileg kiszabta.

A törvény értelmében több mint 70 ezren voltak jogosultak a regisztrációs adó egy részének visszaigénylésére, de eddig a jogosultaknak csupán az egyharmada jelentkezett a pénzéért.