Az Alkotmánybíróság szeptemberi első teljes ülésein tizennyolc határozat- és két végzéstervezetet tárgyal meg. Három olyan el terjesztést is megvitatnak, amely mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült.

Az Alkotmánybíróság hétfőn napirendre tűzi a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 71. § (2) bekezdése második mondatrésze alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezetet.

Határozat készül a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 114. § (2) bekezdés c) pontja alkotmányosságával összefüggésben.

Napirenden lesz az irányított betegellátási rendszer (IBR) bevezetésével kapcsolatos jogszabályi rendelkezések vizsgálata tárgyában készült tervezet.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában is készült határozattervezet. Az indítvány szerint az Országgyűlés 1989. október 23. óta nem határozza meg törvényben az ország társadalmi gazdasági tervét és nem állapítja meg az államháztartás mérlegét.

Határozat készül a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról szóló 1997. évi LXXX. törvény 18. § (1) bekezdés c) pontja, 19. § (4) bekezdése, valamint 36. és 37. §-a kapcsán.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült az a határozattervezet, amely azt vizsgálja, biztosítja-e a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény a bíróság el tti jogérvényesítést a Magyar Televízió Közalapítvány kuratóriuma, a Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriuma és a HungáriaTelevízió Közalapítvány kuratóriuma megválasztásának törvényessége tekintetében.

Megkezdik a büntet eljárásról szóló 1998. év XIX törvény 245. § (4) bekezdés hivatkozott szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálatát.

Megvitatják a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 98. § (1) bekezdésének alkotmányosságát.

Szó lesz az illetékekről szóló XCIII. törvény 23/A. § (7) bekezdése alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezetről.

Napirendre kerül a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 9. § (3) bekezdésének 1998. január 1-je és 2003. február 15-e között hatályos szövegét támadó indítvány.

Megtárgyalják a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény 16. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült tervezetet.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készül az a határozat, amelynek tárgya a tanú személyes adatainak kezelése a polgári eljárásban.

Kedden tárgyalja a testület a Magyar Könyvvizsgáló Kamaráról és a Könyvvizsgálói tevékenységről szóló 1997. évi LV. törvény 5. § d) pontja, 6. § (1) bekezdése, 13. § b) pontja és 30. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült tervezetett.

Szóba kerül a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 1. § (5) bekezdésének és a 6. § (1) bekezdésének alkotmányossága.

Egy indítványozó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 20. § (1) és (2) bekezdése alkotmányosságát vitatja.

Határozat készül arról az indítványról, amely a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának megszüntetéséről és a Magyar Alkotóművészeti Alapítvány létesítéséről szóló 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet alkotmányosságát firtatja.

Napirendre kerül az Országos Választási Bizottság 99/2007. (III. 26.) OVB határozata ellen beterjesztett kifogás is. Az OVB az aláírásgy jt ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. A határozatot a Magyarok Világszövetsége támadta meg. Az íven a következ kérdés szerepel: „Egyetért-e azzal, hogy művi meddővé tételt kizárólag és csakis pontosan meghatározott egészségügyi okból lehessen végezni?”

Megkérdőjelezték a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 183. § (1) bekezdése alkotmányosságát.

Az alkotmánybírák a keddi ülésükön két végzéstervezetről is tárgyalnak.