A Miniszterelnöki Hivatal szeptember 5-én honlapján, a http://www.meh.hu címen közzétette, és ezzel nyilvános vitára bocsátotta a Nemzeti Audiovizuális Média Stratégia (NAMS) szakmai vitaanyagát.

A Nemzeti Audiovizuális Média Stratégia az átfogó médiaszabályozási reform szakmai megalapozását és előkészítését szolgálja. A vitaanyag az audiovizuális ágazatról szóló áttekintő helyzetelemzésből, valamint az új médiaszabályozásra vonatkozó javaslatokat tartalmazó részből áll. Az anyag az audiovizuális médiaszektor egészét vizsgálva területenként igyekszik feltárni a jelenlegi jogi környezettel és joggyakorlattal kapcsolatos problémákat, és javaslatokat tesz az új szabályozás irányaira vonatkozóan, több helyen alternatív lehetőségeket is megfogalmazva. A szöveg áttekinti a piacra lépés, a médiaszolgáltatásokra vonatkozó tartalmi szabályozás, a közszolgálati műsorszolgáltatás, a médiakoncentráció és a hozzáférés, a tartalomgyártás finanszírozásának, valamint a médiafelügyelet rendszerének kérdéseit.

A vitaanyagra az írásos észrevételeket 2007. október 5-ig várják a Miniszterelnöki Hivatalban, ezt követően elemzik és összegzik az észrevételeket. A konzultációs időszak lezárása előtt, várhatóan még szeptemberben nyilvános szakmai fórumra is sor kerül a stratégia tartalmáról. A stratégia véglegesítését követően dolgozzák ki a médiatörvényt felváltó új jogszabály-csomag tervezetét.