A könyvvizsgálatról szóló törvény szerint jövőre a jelenlegi hetvenezerről negyvenötezerre csökken azoknak a vállalkozásoknak a száma, amelyeknek mérlegét, beszámolóit könyvvizsgálónak kell ellenőriznie és hitelesítenie.

Jövőre lép életbe a könyvvizsgálatról szóló új törvény. A leglényegesebb változás az, hogy az eddigi ötvenről százmillió forintos árbevételre emelkedik a gazdasági társaságoknál a kötelező könyvvizsgálat értékhatára. A jövőben a részvénytársaságoknál is csak akkor lesz kötelező a könyvvizsgálat, ha az árbevétel eléri az említett határt, s legalább ötven dolgozót foglalkoztatnak.

A továbbiakban is megmarad a kötelező kamarai tagság, ami azt jelenti, hogy könyvvizsgálatot csak a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál regisztrált könyvvizsgálók végezhetnek. S mint Sugár Dezső elnök elmondta, a kamara hatósági jogosítványai is tovább bővülnek az új törvény nyomán.

A szakmai és minőség-ellenőrzési irányelvek, a képzés és továbbképzés, a vizsgáztatás és a fegyelmi ügyek jelentik a kamara hatósági jogosítványait. A törvény nagy hangsúlyt fektet a közérdeklődésre számító gazdálkodókra, vagyis a tőzsdén jegyzett társaságok könyvvizsgálatára, hiszen csakis ez lehet a pénzügyi beszámolók iránti bizalom erősítésének és a tőkepiac élénkítésének eszköze. A leglényegesebb változás a közfelügyelet intézménye, amely egy nyilvános pályázaton kiválasztott, hét tagból álló szervezetet jelent. Ennek a testületnek lesz a tiszte az átláthatóság megteremtése és a szakmai függetlenség feletti őrködés. Ha például egy könyvvizsgálót elbocsátanak, a testület kötelezően vizsgálatot indít az ügyben.

Az önkormányzatoknak a hatályos törvények értelmében csak akkor kell könyvvizsgálót tartaniuk, ha éves kiadásaik elérik a háromszázmillió forintot, és hitelük is van. Jelenleg nem egészen nyolcszáz önkormányzatra terjed ki ez a szoros ellenőrzés. Tavaly a vizsgált önkormányzatok 3,8 százalékában csak korlátozottan fogadta el a könyvvizsgáló az éves mérleget, egy esetben pedig elutasította. Utóbbinál a hárommilliós pénztárhiány miatt a képviselő-testület feljelentést is tett.