Az Alkotmánybíróság keddi teljes ülésén első napirendi pontként megvitatják a testülethez beérkezett OVB határozatok elleni kifogásokkal kapcsolatos elvi és eljárási kérdéseket.

Az Alkotmánybíróság hétfőn tűzi napirendjére azt az indítványt, amely a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának megszüntetéséről és a Magyar Alkotóművészeti Alapítvány létesítéséről szóló 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet mellékletében közzétett Alapító Okirat alkotmányosságát firtatja.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült az a határozattervezet, amely azt vizsgálja, biztosítja-e a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény a bíróság előtti jogérvényesítést a Magyar Televízió Közalapítvány kuratóriuma, a Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriuma és a Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriuma megválasztásának törvényessége tekintetében.

Folytatják a büntetőeljárásról szóló 1998. év XIX törvény 245. § (4) bekezdés hivatkozott szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálatát.

Egy indítványozó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 20. § (1) és (2) bekezdése alkotmányosságát vitatja.
Megkérdőjelezték a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 183. § (1) bekezdése alkotmányosságát.

Szó lesz a Legfelsőbb Bíróság I. Mfv. 10.688/2005/6. sz. ítélete alkotmányosságát érintő végzéstervezetről.

Napirenden lesz a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXII. törvénnyel összefüggésben, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Megtárgyalják a pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról szóló 2001. évi LXXIV. törvény 165. §-a alkotmányosságát megkérdőjelező indítványt.

Kedden első napirendi pontként megvitatják az Alkotmánybírósághoz beérkezett OVB határozatok elleni kifogásokkal kapcsolatos elvi és eljárási kérdéseket.

Határozat készül a magyarországi német lakosság Németországba áttelepítéséről szóló 12.330/1945. M.E. számú rendelet, valamint az ezzel kapcsolatos egyéb rendeletek módosításáról, kiegészítéséről és összefoglalásáról szóló 12.200/1947. Korm. számú rendelet 10. §-a alkotmányosságával összefüggésben.

Egy indítvány a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 110. § (2) bekezdését és 127. §-át támadta meg.

Szóba kerül a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 63. § (1)-(2) bekezdései és a 66. § (1) bekezdése alkotmányosságával kapcsolatos végzéstervezet.
Megtámadták a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. XI. törvény 16. § (1) bekezdését is.