Az állam magánjogi tevékenységből eredő mulasztást nem orvosolhat hatósági jogosítvánnyal. Ezért Bonavent Pál alkotmányjogász szerint a közhatalmi jogosítványokkal történő visszaélésnek minősül és alkotmánysértő az a szabályozás, hogy a diákhitel visszafizetését elmulasztókkal szemben az adóhatóság járhat el.

A hatályos hazai joggyakorlat szerint ha tanulmányai befejezése után a diákhitel kötelezettje nem fizeti vissza tartozását, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerint közadó módjára behajtható rajta. Ez azt jelenti, hogy az adóhatóság az illető folyószámlájáról leemelheti a pénzt; ha ez nem vezet eredményre, akkor foglalhat.

Alkotmányjogászok szerint azonban közadóként csak azt a fizetési kötelezettséget lehet behajtani, amelyet az állam hatósági jogkörben állapított meg. “Az állam magánjogi tevékenységből eredő mulasztást nem orvosolhat hatósági jogosítvánnyal. Ez a közhatalmi jogosítványokkal történő visszaélésnek minősül, és alkotmánysértő” – mondta Bonavent Pál alkotmányjogász.

Párhuzamként a gyermektartás díját említette, ezt azért lehet hatóságilag behajtani, mert a fizetését is hatósági jogkörben, bírói ítélettel rendelték el, ezzel szemben a diákhitel az állam és polgára közötti magánjogi szerződés, és a szerződésszegés sem teremthet jogi alapot a mulasztás közadókénti behajtására. A bankoknak nincsenek hatósági jogosítványaik, márpedig a Diákhitel Központ Zrt. száz százalékban az állam tulajdonában lévő pénzintézet, amely pénzügyi szolgáltatásokat nyújt, és azért kamatot számít fel.

A Magyar Bankszövetség a Magyar Hírlaptól értesült a problémáról, még nem foglalkozott ezzel a kérdéssel – mondta Müller János szóvivő. Így aztán az sem vetődhetett fel, beszélhetünk-e bankok közötti diszkriminációról. Az alkotmányjogász szerint ez szintén jogsértő, és a szabályozás a vagyonegyenlőséget is sérti. Az állami és a magánvagyon ugyanis egyenlő, és alkotmányos alapelvet sért, ha az állam a sajátját közadó módjára is behajthatja, a bank viszont ezt nem teheti meg.

A Gazdasági Versenyhivatal állásfoglalása szerint a diákhitel az állam alapvető feladatai közé tartozó közérdekű kölcsön, és nem értelmezhető piaci termékként. “Az állam a Diákhitel Központon keresztül közfeladatot lát el, és a Diákhitel Központ nem bank” – mondta Õri András kommunikációs igazgató.

Az adatok azonban azt jelzik, hogy nem elméleti problémáról és nem csupán jogi anomáliáról van szó. Eddig háromezer diák nem fizette vissza a diákhitelt. Jobbára csupán az adóhatóság méltányosságán és nem a jogegyenlőségen múlik a hitel visszafizetésének elmaradása miatti behajtás, ez egy összegben válik esedékessé, ha a Diákhitel Központ az ügyet átadja az adóhatóságnak.

Õri András elmondta: “Behajtásra csak egy hosszú folyamat végén adjuk át a hitelt. Ha az ügyfél hátraléka meghaladta a hat- vagy a tizenkét havi törlesztőrészlet összegét, és az ez után felmondott szerződésre sem teljesít ügyfelünk.”