Az Alkotmánybíróság keddi teljes ülésén folytatja a népszavazási kezdeményezések ügyében benyújtott kifogások tárgyalását. Napirenden lesz a Fidesznek és a KDNP-nek a tandíjjal, a vizitdíjjal és a kórházi napidíjjal kapcsolatos kérdése is.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült az a határozattervezet, amely azt vizsgálja, biztosítja-e a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény a bíróság előtti jogérvényesítést a Magyar Televízió Közalapítvány kuratóriuma, a Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriuma és a Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriuma megválasztásának törvényessége tekintetében.

Napirenden lesz a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXII. törvénnyel összefüggésben, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Megtárgyalják a pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról szóló 2001. évi LXXIV. törvény 165. §-a alkotmányosságát megkérdőjelező indítványt.

Megkezdik a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja alkotmányellenességének vizsgálatát.

Egy indítvány a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 110. § (2) bekezdésének és 127. §-ának alkotmányosságát kérdőjelezte meg.

Megtámadták a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. XI. törvény 16. § (1) bekezdését.

Kedden kerül az alkotmánybírák elé a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. Törvény 131. § (1)-(2) bekezdéseinek alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet.

Szóba kerül a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 59. § (1) bekezdés c) pontja alkotmányosságát vitató indítvány.

Az Alkotmánybíróság megkezdi a Fidesz és a KDNP népszavazási kezdeményezését érintő OVB határozatok tárgyalását. Több kifogást nyújtottak be az Országos Választási Bizottság 154/2007. (VI. 25.) OVB határozata ellen, amely hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?”

Kifogások érkeztek a Fidesz és a KDNP egy másik népszavazási kezdeményezésével kapcsolatban is. Az Országos Választási Bizottság 155/2007. (VI. 25.) OVB határozata hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?”

Több kifogás is érkezett az Országos Választási Bizottság 156/2007. (VI. 25.) OVB határozata ellen, amelyben hitelesítette a Fidesz és a KDNP az aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?”

A testület elé kerül az Országos Választási Bizottság 153/2007. (VI. 11.) OVB határozata is, amelyben megtagadták a Honfoglalás 2000 Egyesület által benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés elfogultsága és pártos döntései miatt mentse fel tisztsége alól Szigeti Pétert, az Országos Választási Bizottság elnökét?”

Első körben tárgyalják az alkotmánybírák az Országos Választási Bizottság 99/2007. (III. 26.) OVB határozatát, amelyben megtagadták a Magyarok Világszövetsége által benyújtott országos népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e azzal, hogy művi meddővé tételt kizárólag és csakis pontosan meghatározott egészségügyi okból lehessen végezni?”

Népszavazási ügyekben két végzéstervezet is napirendre kerül. Az egyik az Országos Választási Bizottság 188/2007. (VII. 23.) OVB határozatát támadó kifogást vizsgálja. Az OVB megtagadta egy magánszemély aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven a következő kérdés szerepel: „Egyet ért-e Ön azzal, hogy az új alkotmányt közvetlenül a választópolgárok népszavazás keretében fogadják el?”
Az Országos Választási Bizottság 189/2007. (VII. 23.) OVB határozatában megtagadta annak az aláírásgyűjtő ívnek is a hitelesítését, amelyen a következő kérdés szerepel: „Egyet ért- e Ön azzal, hogy a Magyar Köztársaságnak új alkotmánya legyen?”