Megszűnik a rossz minőségű termék forgalomba hozatalakor a szabványban foglalt minőségre való utalás, és változik az áru meghatározása is – egyebek mellett ezeket is tartalmazza a Büntető törvénykönyv (Btk.) módosítására tett javaslat, amely az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium honlapján olvasható.

A különböző pénzügyi bűncselekményeken átvezeti a javaslat a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatót. Például a számviteli rend megsértését súlyosabban bünteti a törvény, ha azt valamely pénzügyi szolgáltatónál követi el valaki. A szolgáltatók felsorolása egészült ki az új intézménnyel, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatóval.

Változik a rossz minőségű termék fogalma is (bűncselekménynek az ilyen termék forgalomba hozatala minősül). Jelenleg két feltételhez köti a rossz minőséget a Btk. Az első az, amikor az áru a szabványban meghatározott legalacsonyabb minőségi követelményt sem üti meg. A második esetben nincs szabvány, így akkor rossz minőségű az áru, ha rendeltetésszerűen nem használható, vagy a használhatósága jelentősen csökkent. A módosítás elhagyja a szabványra utalást, és csak a definíció második fele marad a szövegben.

A gazdasági bűncselekmények körében az árun ipari vagy egyéb szolgáltatást kell érteni. A módosítás kiveszi a szövegből a meghatározást, és azt mondja, hogy a fogyasztóvédelmi törvény definícióját kell alkalmazni, mely így szól: áru lehet bármely birtokba vehető, forgalomképes dolog, ideértve a dolog módjára hasznosítható javakat is.

Végül változik a vásárlók megkárosítása című bűncselekmény neve, a vásárlók helyére a fogyasztók kerülnek.