Tíz projekt részesül az aktív részvételt és a polgárközpontú erőfeszítéseket elismerő Aranycsillag-díjban. A különféle projektek a különböző emberek közötti interkulturális párbeszéd elősegítésétől az európai integrációs kérdésekkel kapcsolatos tanulási lehetőségek és tudatosságnövelő tevékenységek biztosításáig terjednek. A díjátadó ünnepségre november elején Brüsszelben kerül sor.

A díjakat az Európa a polgárokért elnevezésű program keretében adják át: ezen új program a polgároknak az európai integrációban való fokozottabb részvételét kívánja elősegíteni. A díjazott projektek követendő példaként kívánnak szolgálni saját témakörükben, míg népszerűségük hozzá fog járulni az új program tematikus megközelítésének támogatásához és megerősítéséhez.

Ján Figel’, az Európai Bizottság oktatásért, képzésért, kultúráért és ifjúságért felelős biztosa szerint: „Örömmel nyugtázom az Európa legkülönbözőbb részein élő polgárok kötelezettségvállalását, projektekben történő részvételét és lelkesedését olyan különféle témákban, amelyek a környezetvédelem tudatosításától a kultúrák közötti párbeszédig terjednek. Ez egyértelműen azt bizonyítja, hogy szükség van az állampolgári részvételt népszerűsítő projektek elismerését és támogatását megcélzó ezen állandó platform fenntartására, illetve hogy folyamatosan arra kell törekednünk, hogy törekvéseink még szélesebb közönséghez jussanak el.”

Az Aranycsillag-díjak nyerteseit kiválasztó zsűri elnöke Hannu Takkula, az Európai Parlament tagja és a parlamenti Kulturális és Oktatási Bizottság alelnöke volt. A tagok az európai konzultációs szervek képviselői közül kerültek ki, név szerint:

  • Brenda King (az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságból)
  • Antonio Paiva (a Régiók Bizottságából),
  • valamint további három szakértő a testvérvárosi programokból és a civil társadalmi szervezetekből.

„A zsűri azt a nagyon érdekes feladatot kapta, hogy tanulmányozza a lehető legkülönbözőbb közönséget vonzó, és számos tagállam részvételével zajló minőségi projekteket, és válassza ki közülük azokat, amelyek ösztönzőként alkalmazhatók abban a folyamatban, amely során Európát a polgárok számára kézzelfoghatóbbá tesszük.” – nyilatkozta Hannu Takkula.

Összegzésül elmondta: „Személy szerint nagy hatással voltak rám a projektek vívmányai, nevezetesen a kézzelfogható közös célok iránti elkötelezettség, a résztvevők lelkesedése és a végeredmények. Véleményem szerint az ilyen erőfeszítések feltétlenül arra ösztönzik majd az embereket, hogy felülmúlják e sikereket, és hogy népszerűsítsék az értékeket az érintett személyek között.”

A tíz nyertes projekt mellett a zsűri két másik projektet – erőfeszítéseik elismeréseképpen – különdíjban részesített.

A díjátadó ünnepségre 2007. november 8-án Brüsszelben kerül sor, az Európa a polgárokért program éves fórumán, amelyet az Európai Bizottság Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatósága rendez meg.

Az Európa a polgárokért program idén – 21,5 millió eurós költségvetéssel – a testvérvárosi programokkal, a történelmi megemlékezéssel és a civil társadalommal kapcsolatos projekteket, illetve az aktív polgárság témájában működő európai szervezeteket támogatja.