Közép-európai Védjegykutatási Szolgáltatás létrejöttét jelentette be Friedrich Rödler, az Osztrák Szabadalmi Hivatal elnöke és Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke a Bécsben rendezett Eurobrand Fórum keretében, szeptember 19-én.

A védjegykutatás egyszerűsítését célzó, osztrák és magyar szakmai koordinációban megvalósuló projekt (Central European Trade Mark Observation Service – CETMOS) egy új, európai szinten eddig nem létező regionális szolgáltatási hálózat létrejöttét jelenti, kilenc közép-európai ország (Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia) együttműködésében.

Az újonnan kínált szolgáltatás alapgondolata szerint az ügyfél egy kérelemmel több közép-európai ország területére vonatkozóan, az ott érvényes korábbi védjegyekre és védjegybejelentésekre kiterjedő kutatási jelentést kap, amelynek díja 372 euró, így versenyképes a hasonló szolgáltatást végző vállalkozások díjaival.

A projekt létjogosultságát az is indokolja, hogy továbbra is számos vállalkozás terjeszti ki tevékenységét a kelet-közép-európai országokra, ami a régióban a védjegyoltalom iránti igényt is magával vonja. Ezzel szemben mindeddig kevés megbízható szolgáltatás volt fellelhető ebben a piaci szegmensben, amelynek igénybevételével a régió országainak területén érvényes korábbi védjegyekről információt lehet szerezni. ,

A regionális védjegykutatási szolgáltatás 2007. szeptember 19-től rendelhető meg a www.cetmos.com honlapon.

A CETMOS együttműködésben résztvevő államok Közép-Európának olyan területét képviselik, amelyek piacai attraktívak az új vállalkozások alapítása és a beruházások megvalósítása szempontjából. A piacra lépés előfeltétele azonban az érintettek szellemi tulajdonvédelmi jogainak megfelelő biztosítása az adott országokban, amihez elengedhetetlen a korábbi meglévő jogok vizsgálata.

A CETMOS a védjegyek tekintetében nyújt megbízható választ erre a kérdésre azzal, hogy kilenc ország nemzeti és nemzetközi, valamint az Európai Unió területén érvényes közösségi védjegy adatbázisában elvégzett védjegykutatási szolgáltatást kínál. A CETMOS egy megrendeléssel, a közreműködő országok mindegyikére kiterjedő szolgáltatást jelent, rövid határidővel, kedvező díjszabás alkalmazása mellett.

A kutatást az érintett országok – Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia – iparjogvédelmi hatóságai végzik el, közvetlenül a kezelésükben lévő védjegy adatbázisok adatainak a felhasználásával, így a kutatási jelentésben szereplő adatok naprakész adatbázisokból származnak. Emellett a szolgáltatást szigorú minőségirányítási szabályok szerint és olyan szakemberek bevonásával végzik el, akik a védjegy lajstromozására irányuló eljárásokban komoly tapasztalatokra tettek szert.

A szolgáltatást központilag, elektronikus úton lehet megrendelni a www.cemtos.com honlapon és a kutatási jelentést is elektronikusan kézbesítik az ügyfél számára. Az elektronikus eszközök igénybevétele teszi lehetővé a versenyképes átfutási idő biztosítását, amely legfeljebb négy hét, de a gyakorlatban ennél rövidebb periódus is lehet. A kutatási jelentés egybeszerkesztve, de országonként külön táblázatban tartalmazza a kereső kérdésben meghatározott megjelöléssel azonos, vagy ahhoz hasonló korábbi védjegyeket. A kutatási jelentés tartalmazza a korábbi védjegy legfontosabb adatait, beleértve a védjegy jogosultjának nevét és elérhetőségeit.

A szolgáltatás nyelve ugyan az angol, de a honlapon további kilenc nyelven, illetve az együttműködő hivataloknál közvetlenül az érintett ország hivatalos nyelvén is lehet részletes információkat kapni a szolgáltatásról.

A CETMOS igénybevételével készült kutatási jelentés jól hasznosítható egy hatósági eljárás megindítása előtt is. Tervezett védjegybejelentés megtétele előtt mindig célravezető tájékozódni arról, hogy az érintett megjelölés oltalom alatt áll-e az adott országban.

A CETMOS segítségével könnyel eldönthetővé válik, hogy a régió országaiban a korábbi védjegyektől függően – nemzeti, nemzetközi, vagy közösségi – úton célszerű védjegybejelentést tenni.

A CETMOS igénybevétele komoly előnyöket és biztonságot jelenthet a marketingben. Új áruk vagy szolgáltatások bevezetése kapcsán érdemes megvizsgálni, hogy az új arculat nem sérti-e mások korábbi védjegyjogait. A kutatási jelentés megnyugtató választ adhat ezekre a kérdésekre is, hiszen a marketingszakember gyorsan hozzájuthat olyan dokumentumhoz, amely könnyen átlátható és tartalmazza a szükséges adatokat.