Az Európai Unió mezőgazdasági miniszterei szeptember 26-án támogatásukat fejezték ki a cukoripar szerkezetátalakítási programjának módosításaival kapcsolatban, amelyek azt hatékonyabbá teszik, és ezáltal fenntartható szintre korlátozzák az uniós cukortermelést.

A szerkezetátalakítási program a cukorpiac közös szervezése terén 2006-ban végrehajtott reform kulcsfontosságú elemét képezte azáltal, hogy pénzügyi ösztönzést nyújtott az ágazat elhagyására azon termelők számára, akik az új, alacsonyabb árak mellett már nem lennének versenyképesek.

A program végrehajtásának első két éve során sajnos a vártnál jóval kevesebb kvótáról mondtak le, ezért változtatásokra volt szükség a rendszer vonzóbbá tétele érdekében. A legfontosabb elfogadott változtatások értelmében a termelőknek és a gépipari beszállítóknak nyújtott támogatás százalékos arányát 10%-ban kell meghatározni, de a kvótáról lemondó termelők további kifizetésben részesülnek. A kifizetésekre visszamenőlegesen kerül sor, így nem szenvednek hátrányt azok, akik már lemondtak a kvótáikról.

Új elem az is, hogy a cukorrépa-termelők közvetlenül igényelhetnek támogatást a szerkezetátalakítási alapból – egy bizonyos összeghatáron belül.. Szintén a vállalkozások bekapcsolódását hivatott ösztönözni, hogy azok a termelők, akik lemondanak 2008/2009-es kvótájuk bizonyos hányadáról, mentesülnek a szerkezetátalakítási levonás fizetése alól kvótájuk azon részére vonatkozóan, amely a 2007/2008-as gazdasági évben megelőző kivonás hatálya alá esett. 2008/2009 vonatkozásában a kvótáról való lemondás kérelmezése kétlépéses lesz: a második lépésben (határidő: 2008.3.31.) kizárólag az vehet részt, aki az első lépésben (határidő: 2008.1.31.) legalább az ez év márciusában meghatározott megelőző kivonás mennyiségi kívánalmainak megfelel.

A Bizottság az első lépés után értesítési a vállalatokat arról, hogy milyen mértékben veszélyezteti őket a kompenzáció nélküli csökkentés 2010-ben, ha nem vesznek részt a második lépésben. A Bizottság várakozásai szerint a változtatások eredményeként a termelők az eddig visszamondott 2,2 millió tonnán felül további 3,8 millió tonna mennyiségű cukorkvótáról mondanak majd le. Ha 2010-re nem lesz elegendő a kvótacsökkentés mértéke, a Bizottság azt kötelezően érvényesíti. E csökkentések szintje változó lesz attól függően, hogy az egyes tagállamok mennyi kvótáról mondtak le a szerkezetátalakítási program keretében.

Mariann Fischer Boel mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos hangsúlyozta: „Örömömre szolgál, hogy a miniszterek jóváhagyták a szerkezetátalakítási alap e létfontosságú változtatásait. Az alap reformunk egyik legfontosabb eleme, amely pénzügyi ösztönzést nyújt azoknak a cukorgyáraknak, amelyek az új, alacsonyabb árak mellett nem tudnak versenyképesek maradni. Meggyőződésem, hogy az általunk ma elfogadott változtatások sokkal több vállalatot ösztönöznek majd arra, hogy lemondjanak kvótájukról. Arra buzdítom a termelőket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Ahogy az árak esnek, az élet egyre nehezebbé fog válni. 2010. után pedig azok a termelők, akik az ágazat elhagyására kényszerülnek, semmiféle pénzbeli támogatásra nem számíthatnak.”

A legfontosabb elfogadott változtatások:

A termelőknek és a gépipari beszállítóknak nyújtandó támogatás mértéke 10%-ban lesz meghatározva, a termelők számára ugyanakkor rendelkezésre áll egy különleges, visszamenőleges hatállyal kifizetendő kiegészítő támogatás. A 2008/2009-es gazdasági évben a termelők a visszamondott kvóta minden egyes tonnája után 237,5 EUR kiegészítő kifizetésben részesülnek.

A cukorrépa-termelők ezután közvetlenül is kérelmezhetik a kvótáról való lemondásért járó támogatást, a cukorgyárakra vonatkozó kvóták legfeljebb 10%-ának erejéig.

2008/09 vonatkozásában a kvótáról való lemondás kérelmezése kétlépéses lesz: a második lépésben kizárólag az vehet részt, aki az első lépésben legalább az ez év márciusában meghatározott megelőző kivonás mennyiségi kívánalmainak megfelel. A vállalatok az első lépés után értesülnek arról, hogy milyen mértékben veszélyezteti őket kvótáik csökkentése 2010-ben, ha nem vesznek részt a második lépésben.

A végleges kvótacsökkentés meghatározásánál figyelembe veszik és beszámítják a vállalati kezdeményezésre visszamondott kvótát azzal a céllal, hogy tovább ösztönözzék a vállalatokat a szerkezetátalakítási programban való önkéntes részvételre.

A termelőknek nyújtott magas szintű ellentételezés a 2009/2010-es kontingensévre visszamondott kvótákra is biztosítható, azzal a feltétellel, hogy a kötelező erejű kérelmet 2008. január 31-ig benyújtják. Az a fontos, hogy a kvótáról való lemondás és a kötelezettségvállalás időben megtörténjen, így 2008 márciusára mindenki számára világos helyzet alakuljon ki. Ebben az esetben nyilvánvalóan a szerkezetátalakítási levonást 2008/2009-re vonatkozóan kell megfizetni.

A kivonási program tekintetében a vetés előtti első döntést további kivonás egészítheti ki októberben. A kivonás nem jár a cukorfinomítók szokásos ellátási szükségleteinek csökkenésével. A 2009/2010-es gazdasági évig tartó időszakban a kivonás mértéke alacsonyabb lesz azon tagállamok esetében, amelyekben már lemondtak a kvóta egy részéről.