Az Európai Bíróág elnöke 2007. szeptember 6-i végzésében, a Bizottság kérelmére, elrendelte a C-148/07. sz. Bizottság kontra Magyarország ügynek a Bíróság nyilvántartásából való törlését.

A Bizottság keresetében a médiatörvény azon (ma már nem hatályos) rendelkezését kifogásolta, amely a kábelszolgáltatók műsorelosztási jogát akkora területre korlátozta Magyarországon, amelyen nem több mint a lakosság egyharmada él. Egy ilyen szabályozás ugyanis az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési piacán belüli versenyről szóló 2002/77/EK irányelvbe ütközik.

A Bizottság azért állt el a keresetétől, mert Magyarország időközben hatályon kívül helyezte a médiatörvény kifogásolt rendelkezését.

A Bizottság a Bíróság Hivatalához 2007. augusztus 7-én benyújtott levelében a Bíróság eljárási szabályzatának 78. cikke szerint tájékoztatta a Bíróságot, hogy keresetétől eláll, és kérte, hogy a Bíróság az eljárási szabályzat 69. cikkének 5. §‑a alapján a Magyar Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Az alperes a Bíróság Hivatalához 2007. augusztus 28-án benyújtott levelében azt közölte a Bírósággal, hogy az elállással kapcsolatban nincs észrevétele.
Az eljárási szabályzat 69. cikke 5. §-ának első bekezdése szerint a Bíróság a keresetétől vagy a kérelmétől elálló felet kötelezi a költségek viselésére, ha a másik fél ezt az elállásra vonatkozó észrevételeiben kéri. A keresetétől vagy a kérelmétől elálló fél kérelmére azonban a Bíróság a másik felet kötelezi a költségek viselésére, ha ez a másik fél magatartása alapján indokoltnak látszik.

Jelen esetben a keresetindítás, majd a keresettől való elállás a Magyar Köztársaság magatartása miatt történt, minthogy e tagállam csak a keresetindítást követően tette meg a kötelezettségeinek való megfeleléshez szükséges intézkedéseket. A Magyar Köztársaságot ezért a költségek viselésére kell kötelezni.

A fenti indokok alapján a Bíróság elnöke a következőképpen határozott:

  • A Bíróság elnöke elrendeli a C-148/07. sz. ügynek a Bíróság nyilvántartásából való törlését.
  • A Bíróság elnöke kötelezi a Magyar Köztársaságot a költségek viselésére.