Az Európai Parlament szeptember 27-ei, csütörtöki állásfoglalásában üdvözli a Burmában (Mianmarban) zajló tüntetéseket, és a letartóztatottak azonnali szabadon bocsátását, a nemzetközi közösség közös fellépését követeli. A képviselők az ENSZ-határozat támogatását kérik Kínától és Oroszországtól.

Az állásfoglalás szerint az Európai Parlament, „üdvözli a burmai szerzetesek és több tízezer békés tüntető bátor fellépését, ahogyan szembeszálltak a demokráciaellenes és elnyomó hatalommal”. Az EP „nyomatékosan kéri a burmai hatóságokat, hogy a tüntetésekre ne válaszoljanak erőszakkal és biztosítsák, hogy az 1988-as borzalmas mészárlás ne ismétlődhessen meg

Az EP a karzaton helyet foglaló kínai parlamenti delegáció jelenlétében fogadott el egy olyan szóbeli módosító indítványt, amely értelmében a parlament felszólítja Kínát és Oroszországot, hogy teljes mértékben támogassa az ENSZ BT határozatát, amely elítéli a brutális erő alkalmazását a békés tüntetőkkel szemben.

Az EP „felszólítja az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy kiemelt helyen foglalkozzon a burmai helyzettel”, az ENSZ különmegbízottja, Ibrahim Gambari pedig „a lehető legrövidebb időn belül kezdje meg tervezett burmai látogatását”.

A képviselők követelik az ellenzéki vezető, Aung Szan Szú Kji, valamint a letartóztatott tüntetők haladéktalan szabadon bocsátását.

A képviselők az EU, az USA, az ASEAN és a nemzetközi közösség más tagjai közötti együttműködést akar, hogy „például célzott gazdasági szankciókat készítsenek elő”.

Az állásfoglalás végül „kéri az Európai Bizottságot, hogy bocsássa rendelkezésre a megfelelő eszközöket a demokrácia és emberi jogi eszköz keretein belül a demokratikus mozgalom és azon demokráciáért küzdő nem kormányzati szervezetek aktív támogatására, amelyek a felelősségteljes kormányzás helyreállításán dolgoznak Burmában”.

 ENSZ-állásfoglalást és európai napot akar az EP a halálbüntetés ellen

Az EP állásfoglalásában újra a halálbüntetésre moratóriumot kimondó ENSZ-határozat elfogadását sürgeti, és a lengyel ellenvetések ellenére kiáll az európai halálbüntetés elleni nap bevezetése mellett.

 Az 504 igen, 45 nem, 15 tartózkodó szavazattal elfogadott szöveg emlékeztet: 2007. február 1-jei és április 26-i állásfoglalásában az EP már felszólította az EU elnökségét, sürgősen nyújtson be határozati javaslatot az ENSZ közgyűléséhez a halálbüntetések globális moratóriumáról, ez azonban eddig nem történt meg. (Az Európai Unió által az ENSZ-közgyűlésnek 2006. december 19-én benyújtott, halálbüntetésről szóló nyilatkozathoz viszont már 95 ország csatlakozott.)

 Az EP most újra sürgeti az EU Elnökségét és a tagállamokat, hogy az ENSZ-közgyűlés megnyitásakor nyújtsanak be a moratóriumról szóló határozati javaslatot a annak érdekében, hogy azt el lehessen fogadni még az év vége előtt. A parlament szerint „a határozati javaslat legfőbb politikai tartalmának az egész világra kiterjedő moratórium elfogadásának kell lennie, ami kulcsfontosságú lépés a halálbüntetés eltörlése irányába”.

Az EP „ismételten támogatásáról biztosítja az uniós intézményeket és a tagállamokat abban, hogy az Európa Tanáccsal együtt minden év október 10-ét a halálbüntetés elleni küzdelem európai napjává nyilvánítsák”. A parlament „sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Tanácson belül nincsen egyetértés ebben a kérdésben, és felszólítja a leendő lengyel kormányt, hogy teljes mértékben támogassa ezt az Európai Unió alapértékeit tükröző kezdeményezést”.