Az Országgyűlés hétfőn (október 1.) elfogadta a Szülőföld Alap 2005-2006-os tevékenységéről szóló beszámolót, és megválasztotta a Magyar Rádió Közalapítvány Ellenőrző Testülete elnökét és egyik tagját.

A képviselők 184 igen szavazattal, 125 ellenszavazattal, négy tartózkodás mellett fogadták el a Szülőföld Alap 2005-2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Az alapból pályázat útján igényelhetnek támogatást magyarországi és határon túli magánszemélyek, szervezetek, oktatási intézmények, kutatóintézetek, civil szervezetek és önkormányzatok. Minden magyar állampolgárnak lehetősége van arra, hogy személyi jövedelemadója egy százalékát felajánlja az alapnak.

A Ház határozott a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények megváltoztatásáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványokról. Az Országgyűlés nagy többséggel, 322 igen szavazattal fogadta el a kormány által is támogatott indítványokat.

A lex Mol-ként is emlegetett előterjesztés módosítása szerint stratégiai jelentőségű gazdasági társaságnak az ország közellátásának biztonsága szempontjából jelentős vállalkozások számítanak majd. Az eredeti szövegben az szerepelt, hogy az ország energiaellátásának biztonsága szempontjából fontos vállalkozások a stratégiai jelentőségűek.

Az elfogadott módosító indítványok szerint nemcsak az energiaellátás, hanem a vízellátás biztonsága szempontjából fontos vállalatok is stratégiai jelentőségű gazdasági társaságnak minősülnek.

Az Országgyűlés 194 igen szavazattal, 133 ellenébe elfogadta az egységes élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással összefüggő törvények módosítását. Gőgös Zoltán, a földművelésügyi tárca államtitkára korábban azt mondta: az egységes élelmiszerbiztonsági szervezetről szóló törvény valójában jogszabályok átcsoportosítása, mert a szervezet létrehozásáról már döntött a kormány.

Font Sándor (Fidesz) a záróvitában azt kifogásolta, hogy csökkent a humánegészségügy szerepe az ellenőrzésekben.

Az Országgyűlés megválasztotta Bencze Izabellát a Magyar Rádió Közalapítvány Ellenőrző Testülete elnökének, Gőblyös Istvánt pedig tagjának. Bencze Izabella, az igazságügyi tárca korábbi főosztályvezető-helyettese a tisztségéről lemondott Mészáros Lászlót váltja, Gőblyös István, a Magyar Rádió volt alelnöke a néhány hónapja elhunyt Regős István helyét foglalja el.

A Ház bizottsági tagcserékről is döntött, ez alapján a Környezetvédelmi Bizottságba Gusztos Péter (SZDSZ) helyett Velkey Gábor (SZDSZ), a külügyi bizottságba Rácz Róbert (Fidesz) helyett Nagy Andor (KDNP), a mentelmi bizottságba Hankó Faragó Miklós (SZDSZ) helyett Bőhm András (SZDSZ), a Mezőgazdasági Bizottságba a mandátumáról lemondott Kis Zoltán (SZDSZ) helyett Velkey Gábor került.