A romániai magyarság aggódik az új román tanügyi tervezet miatt, amely megkülönböztető rendelkezéseket tartalmaz. Az új jogszabály nem tenné lehetővé az anyanyelvű zenetankönyvek alkalmazását sem.

Tiltakozik az új román tanügyi törvénytervezet ellen a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége. Elnöke, Lászlófy Pál szerint a dokumentum nem biztosít megfelelő feltételeket a kisebbségi általános iskolai és gimnáziumi oktatáshoz, és diszkriminatív rendelkezések vannak benne, jóllehet a tervezet kidolgozását éppen az európai uniós jogharmonizáció követelte meg. Ennek ellenére a még érvényes jogszabály jobb körülményeket teremt a kisebbségi oktatásnak. Lászlófy elfogadhatatlannak tartja azt a tervezett rendelkezést, hogy a kisebbségi iskolákban az igazgatói állás betöltéséhez a pályázónak a román nyelvvizsgát is le kell tenniük. Ugyanakkor a tervezetben már nem szerepel a kitétel, amelynek megfelelően a vegyes iskolák vezetőségében szavatolni kell a nemzetiségek arányos részvételét. Kimaradt belőle az is, hogy a történelemoktatásnak tükröznie kell a kisebbségek történelmét, és kikerült a szövegből egy másik fontos pont is, amely különféle tantárgyak anyanyelven történő oktatását is garantálta. Végül a dokumentum nem teszi lehetővé az anyanyelvű zenetankönyvek alkalmazását sem. Ha a parlament a jelenlegi formájában szavazza meg, akkor a döntés csak rontana a kisebbségi oktatás amúgy sem rózsás helyzetén. A jogfosztó rendelkezések ellen a pedagógusszervezet tiltakozott a szaktárcánál.

Időközben a bukaresti lapok az előző napi sikertelen kormánybuktatás következményeiből vontak le tanulságot. Ezek szerint a szociáldemokraták a fő vesztesei az általuk kezdeményezett bizalmatlansági indítványnak. Valamennyi lap úgy tudja, a tikos voksolás során legtöbben a Szociáldemokrata Párt honatyái közül szegték meg a pártfegyelmet. Ezt több újság is azzal a belső konfliktussal magyarázza, ami már hónapok óta éket vert a szociáldemokraták közé.