A pro bono jogi gyakorlata – jogi szolgáltatás olyan ügyfeleknek, akik eme szolgáltatásokat nem tudják megfizetni – egyre több szakembe érdeklődését kelti fel a kontinentális Európában.

A Public Interest Law Institute (PILI) 2007. október 18-19-én Budapesten rendezi az első Európai Pro Bono Fórumot. A Fórum célja, hogy összehozza az Európa és az Egyesült Államok területéről érkező ügyvédeket, ügyvédi irodákat és civil szervezeteket annak érdekében, hogy megvitathassák a sikeres pro bono munka legfontosabb szempontjait.

Az első európai pro bono konferenciát Sólyom László köztársasági elnök szavaival nyitják meg. A Fórumon előadást tart Lord Phillips of Sudbury, az Egyesült Királyságbéli LawWorks megalapítója és 1998-tól 2006-ig a Lordok Házának tagja, illetve James Kearney, a Pro Bono Bizottság elnöke a Latham & Watkins Ügyvédi Irodától. A konferencián több mint hatvan ügyvéd és több mint két tucat civil szervezet vesz részt.

Az ügyvédi irodák által végzett pro bono gyakorlat rendkívül jól szervezett az Egyesült Államokban, és az elmúlt évtizedben igen gyors fejlődést mutatott Nagy-Britanniában is. Az angolszász jogi kultúrában a “pro bono” latin kifejezés már évszázadok óta széles körben használatos, s eközben a kontinentális jogi rendszerekben is kialakult a pro bono megfelelője, beépült a jogászetika gyökereibe, és ma már gyakran úgy tekintenek rá, mint az értelmiségiek társadalmi felelősségvállalásának egyik példájára.

A Fórum Szervező Bizottságában résztvevő ügyvédi irodák tevékenységüket nemzetközi szinten végzik. Elkötelezett hívei a pro bono szolgáltatásnak, és meggyőződésük, hogy szakmai kötelességük támogatni azokat a közösségeket, ahol jogi munkát végeznek. Ügyvédként rendelkezésre bocsátják egyedi szakértelmüket azok számára, akik nem engedhetik meg maguknak a jogi képviseletet. Abban a meggyőződésben, hogy a pro bono tevékenység számtalan előnnyel jár, elő kívánják mozdítani a pro bono gyakorlatot Európában és az egész világon oly módon, hogy az megfeleljen a különböző országok jogrendszereinek és igényeinek.

A Public Interest Law Institute (PILI) aktív szerepet vállal a pro bono gyakorlat elősegítésében és annak megszervezésében, hogy a jogász szakma egész Európában részt vegyen pro bono ügyekben. Az 1997-ben a Columbia Egyetemen alapított, jelenleg Budapesti központi irodával rendelkező PILI küldetése, hogy a közérdek képviseleténe ösztönzésével elősegítse az emberi jogok fejlődését. “A PILI arra törekszik, hogy áthidalja a szakadékot a közösség jogi igényeit ismerő, de jogi képviseletre nem képes civil szervezetek és az ügyvédi irodák között, amelyek jogi erőforrásokkal ugyan rendelkeznek, de nem állnak közvetlen kapcsolatban a közösséggel”- nyilatkozta Edwin Rekosh, a szervezet ügyvezető igazgatója. A PILI pro bono programjának egyik fontos eredménye e téren a pro bono ügyközvetítő irodák létrehozása, melyek összehangolják az ügyvédi irodákat és a civil szervezetek igényeit.

Az október 18-19.-ei konferencia a kontinentális Európában végzett pro bono tevékenységgel foglalkozik, mint például az ügyvédi irodák már sikeresen működő pro bono programjai, a jövőbeli kihívások és a PILI azon törekvései, hogy Magyarországon egy mintaként szolgáló pro bono ügyközvetítő irodát létesítsen. “Meggyőződésünk, hogy a pro bono magyarországi meghonosítása jelentős szemléletbeli változást igényel az üzleti élet szereplőitől, beleértve természetesen az ügyvédeket is.

A Clifford Chance globális stratégiájának is szerves részét alkotja a pro bono programok támogatása és budapesti irodánk is aktívan támogatni kívánja az ilyen irányú magyarországi törekvéseket. A PILI mindenképpen úttörő szerepet játszik ebben a folyamatban.” – fogalmazott Lakatos Péter, a Köves Clifford Chance irodavezető partnere.