Teljességgel megalapozatlanok azok az internetes hírportálokon hétfőn (október 8-án) megjelent híresztelések, amelyek szerint a Miniszterelnöki Hivatal és a Fidesz-Magyar Polgári Párt szakértői közötti bármiféle külön megegyezésre került volna sor a médiaszabályozás kérdésében.

A médiareformmal kapcsolatos kérdések tekintetében jelenleg nyilvános társadalmi vita folyik és valamennyi parlamenti párt részvételével az ötpárti egyeztetések is megkezdődtek.

A Miniszterelnöki Hivatal keretében létrehozott Audiovizuális Médiapolitikáért Felelős Kormánybiztosság (AMK) tervezett médiareformmal kapcsolatban szükségesnek tartja az alábbiak rögzítését:

  • 1.Az AMK azért jött létre, hogy elvégezze azt a szakmai, stratégiai megalapozó munkát, amely az Európai Unió új audiovizuális médiaszabályozásával összhangban az új magyar médiaszabályozás kialakításához elengedhetetlenül szükséges.
  • 2.Ahogy a digitális átállásról szóló törvény megalkotását és a pártok konszenzusával történt elfogadását is megelőzte a Digitális Átállás Stratégiájának (DÁS) kidolgozása, úgy az új audiovizuális médiaszabályozás esetében is csak a stratégiai megalapozást követően kerülhet sor a jogszabályalkotás folyamatára.
  • 3.A stratégiai megalapozás érdekében a MeH a nyár folyamán elkészíttette a Nemzeti Audiovizuális Médiastratégia (NAMS) szakmai vitaanyagát, amely valamennyi, a megújuló médiaszabályozás szempontjából releváns kérdéskörrel (tartalom-szabályozás, piacra lépés és versenyszabályozás, finanszírozás, felügyelet, közszolgálat stb.) foglalkozik.
  • 4.A NAMS szakmai vitaanyaga szeptember eleje óta letölthető a MeH honlapjáról  (http://www.meh.hu/…0070905.html). A NAMS szakmai vitaanyaga nem a MeH vagy a kormány álláspontját rögzíti. 
  • 5.A NAMS szakmai vitaanyaga a legfontosabb kérdések többségében (így a felügyelet, közszolgálat témakörében is) több szabályozási alternatívát megjelenít. A NAMS megvitatása céljából október 2-án megtartott nyilvános szakmai fórumon a média és a hírközlési szektor képviseletében csaknem száz szakember vett részt. A NAMS szakmai konzultációja keretében október 5-ig csaknem félszáz írásbeli hozzászólás érkezett, melyek feldolgozását az AMK megkezdte.
  • 6.A beérkezett álláspontok elemzését követően az AMK véglegesíti a NAMS-ot és várhatóan a kormány elé terjeszti. E végleges stratégia jelöli ki az új médiaszabályozás kereteit.
  • 7.Mivel a médiaszabályozásban a legfontosabb kérdések elfogadása az Alkotmány szerint kétharmados parlamenti többséget igényel, ezért a nyilvános vitával egyidejűleg megkezdődtek az ötpárti tárgyalások. E tárgyalásokon minden frakció egy szakpolitikussal és egy szakértővel képviselteti magát.  Az ötpárti egyeztetéseket Sarkady Ildikó kormánybiztos koordinálja.