Az Alkotmánybíróság (Ab) október 8-án helybenhagyta az Országos Választási Bizottság 99/2007. (III. 26.) OVB határozatát, amelyben megtagadta a Magyarok Világszövetsége által benyújtott országos népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését.

Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy művi meddővé tételt kizárólag és csakis pontosan meghatározott egészségügyi okból lehessen végezni?”

Az Országos Választási Bizottság a 99/2007. (III. 26.) OVB határozatával megtagadta
az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését. A határozat indokolásában – az Alkotmánybíróság 43/2005. (XI. 14.) AB határozatára utalva – az OVB megállapította:
„az eredményes népszavazás a családtervezési célú művi meddővé tétel teljes és határidő nélküli megtiltásával olyan jogalkotási kötelezettséget teremtene az Országgyűlés számára, amely nem egyeztethető össze a hatályos alkotmánnyal, így burkoltan annak módosítására kötelezne.”

A Magyarok Világszövetsége, az országos népszavazás kezdeményezője kifogást terjesztett elő. Álláspontja szerint a népszavazási kezdeményezés nem irányul az alkotmány módosítására, „éppen ellenkezőleg: az 54. § (1) bekezdésében deklarált élethez való jog szelleméhez igazodó, ide vonatkozó jogszabály megalkotását célozza, ami nem tenné szükségessé az alkotmány egyetlen rendelkezésének megváltoztatását sem.”

Az Ab álláspontja szerint a kifogás nem megalapozott. A testület a határozat indokolásában rámutatott: az aláírásgyűjtő ív mintapéldányán szereplő kérdés arra irányul, hogy művi meddővé tételt kizárólag és csakis pontosan meghatározott egészségügyi okból lehessen végezni.

Ez azt jelenti, hogy eredményes népszavazás esetén a törvényhozónak a családtervezési célú művi meddővé tétel minden formáját feltétel nélkül meg kellene tiltania. Vagyis a népszavazás nem az önrendelkezési jog – alkotmányosan elfogadható célú és mérték – korlátozására irányulna, hanem a joggyakorlás lehetőségének teljes megszüntetésére.

Ezért az Ab arra a következtetésre jutott, hogy ha az aláírásgyűjtő ív mintapéldányán szereplő kérdésben eredményes népszavazásra kerülne sor, akkor az Országgyűlés csak az alkotmány 54. § (1) bekezdésével, az önrendelkezéshez való jog lényeges tartalmával ellentétes törvény elfogadásával felelhetne meg a népszavazáson hozott döntésnek.

Az Ab gyakorlata szerint az alkotmány módosítására irányuló kérdésben választópolgárok által kezdeményezett népszavazásnak nincs helye. Mivel jelen esetben a kérdés az alkotmány 54. § (1) bekezdésével ellentétes törvény elfogadására irányul, az OVB jogszerűen tagadta meg az aláírásgyűjtő ív hitelesítését.