2007. október 13-17. között Budapesten rendezte meg az OLAF, az Európai Unió Csalásellenes Hivatala az éves „Task Group Cigarette” konferenciáját szoros együttműködésben a Vám- és Pénzügyőrséggel.

A 27 EU tagállam, harmadik országok (Egyiptom, Horvátország, Oroszország, Ukrajna és az USA), az Europol valamint a Vám Világszervezet több mint 80 képviselője vett részt azon az ötnapos konferencián, amelynek célja a nemzetközi együttműködés fokozása mellett a cigarettacsempészet elleni harc információcsere által történő elősegítése.

A 12. „Task Group Cigarette” konferencia kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy a közel 40 vámigazgatás és rendészeti szerv képviselői a legfrissebb trendek vonatkozásában tapasztalatot cseréljenek, és hazaérésük után hatékonyabban lépjenek fel a cigarettacsempészet ellen.

Figyelemmel arra, hogy a cigarettacsempészet nem csak az Európai Unió és a tagállamok bevételeire, hanem az EU állampolgárainak foglalkoztatására is káros hatást gyakorol, az OLAF a cigarettacsempészet elleni harc támogatását elsőrendű feladatként kezeli, és a jövőben is tervezi „Task Group Cigarette” konferenciák szervezését.