Az Országgyűlés kedden késő este folytatta le a jogi segítségnyújtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló előterjesztés általános vitáját.

A “nép ügyvédeinek” is nevezett intézményrendszerről Juhász Gábor igazságügyi és rendészeti államtitkár azt mondta expozéjában, hogy ez a fajta jogi segítségnyújtás az esélyegyenlőséget, valamint a szegénység és társadalmi kirekesztettség felszámolását szolgálja.

Mint elhangzott, az előterjesztés célja a minőségi ítélkezés erősítése, valamint azon esetek számának növelése, amelyek peren kívüli megegyezéssel is rendezhetőek. Juhász Gábor elmondta, hogy jelenleg mintegy 400 ügyvéd vesz részt ebben a jogi segítségnyújtásban. Az államtitkár szerint a törvényjavaslat abban okoz minőségi változást, hogy 2008. január elsejétől nem csak peren kívüli tanácsadással és jogi iratok szerkesztésével, hanem peres eljárásokban is képviselhetik a rászorulókat.

Az előterjesztés újraszabályozza a költségmentességet, például az illetékek esetében a tárgyi költség helyett a rászorultságból indul ki. Elfogadása esetén a perköltséget nem kell előre megfizetniük a peres feleknek.

A vita során Bárándy Gergely (MSZP) kifejtette: a szocialista-szabad demokrata kormánykoalíció eddig is sokat tett a jog előtti egyenlőség biztosítására, az alaptörvény 2004-ben lépett életbe. A kormánypárti képviselő szerint ez az intézményrendszer társadalmi érdek és szociális ellátás is. Hangsúlyozta, hogy frakciója támogatja a törvényjavaslat elfogadását, jónak tartva azt, bár néhány kisebb pontosításra valószínűleg szükség lesz.

Bárándy Gergely egyetértett azzal a célkitűzéssel, hogy a jogi segítségnyújtás váltsa ki a kirendelt ügyvéd és a pártfogó ügyvéd intézményét. Ennek kapcsán elmondta, hogy ügyvédként maga is megfigyelte: a kirendelt védők gyakran azok, akik nem zavarják a hatóságokat beadványaikkal, így nem képviselik hatékonyan ügyfeleiket.

Vitányi István (Fidesz) képviselőcsoportja nevében ugyancsak támogatta az előterjesztést, de több kritikát is megfogalmazott. Megítélése szerint a javaslatból ki kell venni azokat a “gumiparagrafusokat”, amelyek szubjektívvé teszik a segítségnyújtást igénybe venni akarók rászorultságának megítélését. Mint kifejtette, az állami kiadásokkal való takarékosság is meghatározza a javaslatot, és abba az irányba viszi, hogy az állam megelőlegezze a perköltségeket.

Pettkó András (MDF) támogatta a javaslatot, de fontosnak nevezte, hogy megnevezzék a várható ügyfélforgalmat, illetve a várható költségeket, mivel ezek nem szerepelnek az előterjesztésben. Az ellenzéki képviselő fontosnak tartotta, hogy legyen kellő pénzalap a jogi segítségnyújtás mögött, az intézményben résztvevő ügyvédek ne éhbérért dolgozzanak, hiszen az valószínűleg meg is látszana hatékonyságukon.

Az elnöklő Lezsák Sándor lezárta az előterjesztés általános vitáját.