Október 17-én megtartotta alakuló ülését a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács, mely a Magyar Állam nevében az állami vagyon feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorolja. A Tanács a feladatait a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján, annak ügyvezető szerveként látja el.

Mint ismert, Sólyom László köztársasági elnök 2007. október 10-én kelt határozatában – a miniszterelnök javaslatára – a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács elnökévé dr. Nagy Jánost, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának elnökét, a Debreceni Egyetem prorektorát nevezte ki.

A köztársasági elnök a tanács tagjává nevezte ki Baranyi Imrét, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet Kht. Igazgatóját; Erdei Tamást, a Bankszövetség elnökét, a Magyar Külkereskedelmi Bank vezetőjét; Markó Andreát, a pénzügyi tárca szakállamtitkárát; dr. Roóz Józsefet, a Budapesti Gazdasági Főiskola volt rektorát; Tátrai Miklóst, a Pénzügyminisztérium államtitkárát (aki 2008. január 1-jétől az állami vagyon hasznosításáért felelős új csúcsszervezet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatói tisztjét is ellátja egyben); és dr. Varga Gusztávot, a Ganz Híd-, Daru- és Acélszerkezet Zrt. vezérigazgatóját.

A Tanács elnökének és tagjainak szakmai életútja:

  • Dr. Nagy János

Dr. Nagy János elnök a Debreceni Egyetem (DE) prorektora, a DE Agrár- és Műszaki Tudományok Centrumának elnöke, az MTA doktora. 1975-ben szerzett diplomát a DATE agrármérnöki szakán, ezt követően egyetemi tanársegéd a Debreceni Agrártudományi Egyetemen, 1978-tól egyetemi doktor, majd adjunktus, 1987-től a mezőgazdasági tudomány kandidátusa. 1997-től a mezőgazdasági tudomány doktora az MTA-n. Pályája mindvégig a Debreceni Agrártudományi Egyetemhez (később Debreceni Egyetem) kötődik, ahol különböző vezető beosztásokban tevékenykedik. 1998-tól oktatási rektor-helyettes, majd tanszékvezető a Földműveléstani és Területfejlesztési Tanszéken. 2000-ben a doktori iskola vezetője lesz, 2002-2007 között az intézmény rektora. 2007-től intézetigazgató és centrumelnök.

Tudományos munkáját számos pályadíjjal, kitüntetéssel honorálták. Megkapta többek között az Arany Sándor, a Szent-Györgyi Albert és a Socrates-díjat (Oxford), birtokosa az Aradi és a Nagyváradi Egyetemek díszdoktora címnek.

Költségvetési, pénzügyi és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiemelkedő elméleti és gyakorlati szakmai tudását a Debreceni Egyetem Magyarországon egyedülálló eredményei bizonyítják. (Az integráció óta az egyetem mérleg főösszege 30-ról 70 milliárd Ft-ra növekedett, gazdálkodása példaértékű) Az egyetemen a vagyongazdálkodási posztgraduális szak alapítója és vezetője.

„A fenntartható növénytermesztési módszerek többtényezős komplex fejlesztése terén kifejtett, nemzetközileg is széleskörűen elismert kutatási tevékenységéért, a vállalatokkal szoros együttműködésben végzett rendkívül eredményes fejlesztési munkásságáért” 2006-ban Széchenyi-díjjal jutalmazták, amit a „tudományos élet Kossuth díjának” is neveznek.

  • Baranyi Imre

1994-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodási Karán szerezte diplomáját, Menedzsment és Európai Integráció szakirányon. Pályáját a Deloitte & Touche Kft-nél kezdte tanácsadóként, majd 1994. szeptemberétől az SZDSZ Külügyi Titkárságának vezetője lett. 1996. februárjától két és fél éven át a Művelődési és Közoktatási Minisztérium sajtófőnöke, ezt követően menedzser az Arthur Andersen üzleti tanácsadás részlegénél, majd a KPMG Consultingnál. 2002. májusától tagja az ÁPV Rt. Igazgatóságának, a Dunaferr, a Hungexpo, a Malév és a Budapest Airport, valamint a MOL (2006) privatizációjáért felelős igazgatósági tag, jelenleg is az ISD Dunaferr Zrt. Igazgatóságának tagja. 2003. januárjától az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet Kht. igazgatója, 2005. októberétől 2007. áprilisáig a Kopint-Datorg Zrt. Kormányzati kutatás divízió vezetője. 2007. januárjától a MÁV Cargo Zrt. Igazgatóságának tagjaként a társaság privatizációjának egyik felelőse.

  • Erdei Tamás

Erdei Tamás 1978-ban diplomázott a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán. Első banki tapasztalatait az OTP-nél szerezte. Tevékenységét a pénzügyi kormányzatnál folytatta: két évig a szakminisztériumban dolgozott. 1983 óta a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. alkalmazásában áll: főkönyvelői, ügyvezető igazgatói, vezérigazgató-helyettesi, vezérigazgatói pozíció jelzi karrierjének egy-egy állomását. 1994-ben, a bankprivatizáció kezdetekor foglalta el a vezérigazgatói széket, 1997-től pedig a pénzintézet elnök-vezérigazgatója. Menedzsertípusú bankárként határozza meg önmagát, aki a jó kérdéseknél fontosabbnak tartja a jó válaszokat. 1997-től már harmadik ciklusban, a Magyar Bankszövetség választott elnöke.

  • Markó Andrea

Gépészmérnökként végzett a Nehézipari Műszaki Egyetemen 1988-ban, majd mérnök-közgazdászként a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Ezt követően kontroller, szakközgazdász és akkreditált tanácsadó képesítéseket szerez. MBA tanulmányait a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytatta le.

Főbb munkahelyei között kell említeni a Heinz Kecskeméti Konzervgyár Rt-t, ahol beruházási csoportvezető, majd kontroller, az Avery Dennison Hungary Kft-nél pénzügyi menedzser, ezt követően a Credit-Invest Rt, elnök-vezérigazgatója. A Malév tulajdonában lévő Aeroplex of Central Europe Kft. gazdasági igazgatója, a Marko’s Vezetési Tanácsadó Kft. ügyvezetője, vezető tanácsadó. Pénzügyminisztériumi pályafutását a befektetéspolitikai és beruházás-finanszírozási főosztályon főosztályvezetőként kezdte, 2006-tól a minisztérium szakállamtitkára.

  • Dr. Roóz József

A Közgazdaságtudományi Egyetem Ipar Szakán végzett, majd tervező-elemző szakközgazdász végzettséget szerzett. Az ELTE-n folytatott tanulmányok után jogi szakoklevéllel rendelkezik, ezt követően Amsterdamban nemzetközi adótanácsadói képesítést szerez. Adószakértő, majd okleveles könyvvizsgáló. Okleveles belső ellenőri (CIA) tanulmányait jelenleg is folytatja.

Pályafutását a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Ipari Üzemszervezési Tanszékén tanácsadóként kezdte, majd a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán egyetemi adjunktus. Ezt követően Főigazgató, majd a BGF rektora.

Jelenleg a Budapesti Gazdasági Főiskola Rector Emeritusa, mindennapi munkája során a privatizáció, pénzügy, államháztartás, közbeszerzés, vállalatszervezés és irányítás, adózás, kis-közepes vállalkozások, könyvvizsgálat, auditálás, szervezetek működésének átvilágítása területén tevékenykedik.

Rendszeres előadó nemzetközi és hazai konferenciákon, több mint 300 szerzői jogvédett vezetési-szervezési, adózási, pénzügyi, ellenőrzési témájú tanulmány szerzője. Számos szakmai díj (Apáczai Csere János, Hagelmayer István, Heller Farkas, International Socrates) és állami kitüntetés (Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje, Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje) birtokosa.

  • Tátrai Miklós

A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen szerzett diplomát, gazdaságpolitikai szakon. Az államigazgatásban 1999 óta dolgozik. 2003-ban rövid ideig a Pénzügyminisztériumban tevékenykedett államtitkársági titkárságvezetőként, majd a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban 2003 óta a költségvetési ügyekért és az uniós támogatások felhasználásáért felelős helyettes államtitkár, illetve szakállamtitkár. 2006-ban tért vissza a Pénzügyminisztériumba államtitkárként, az újonnan alakuló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. leendő vezérigazgatója, mely tisztséget 2008. januárjától fogja betölteni.

  • Dr. Varga Gusztáv

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Zsámbéki Főiskolai Szakán, ezt követően a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Ipar karán szerzett egyetemi diplomát. A Közgazdasági Továbbképző Intézetben szakközgazdász diplomát, majd egyetemi doktori címet szerzett. Ezután brókervizsgát tett és tőzsdei üzletkötő képesítést szerzett.

Megszerzett képesítéseit, tapasztalatait számos gazdasági társaságban, pénzügyi szervezetben és a bankszektorban kamatoztatta, az állami és a magánszférában egyaránt.
Tevékenykedett mezőgazdasági melléküzemágakban, ahol szabad piaci kezdemények kialakításával foglalkozott. A rendszerváltást követően a bankvilágban dolgozott, számos privatizációs eljárás komplex megfinanszírozásával foglalkozott. Feladataihoz tartoztak még egyes faktoring tevékenységek, minősített hitelek megvásárlásával és beszedésével kapcsolatos munkák, valamint társaságok átvilágítása, értékelése. Dolgozott szoftverfejlesztő cégnél gazdasági igazgatóként, emellett több kisvállalkozást is vezetett.

2003 novemberében egy krónikusan veszteséges társaság, a Ganz Acélszerkezet Rt. vezetésére kapott megbízást, amely átalakítási munka eredményeként 2006-ra már nyereségessé sikerült tenni a társaságot.

Az alakuló ülésén a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (Tanács) döntést hozott ügyrendjéről és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megalakulásáig szóló döntési mechanizmusáról.

A Tanács az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény alapján, az abban meghatározott feladat és hatáskörrel, az állami vagyon feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének a Magyar Állam nevében való gyakorlására, továbbá az MNV Zrt. működésével kapcsolatos, a törvényben meghatározott jogok gyakorlására létrehozott, jogi személynek nem minősülő testület. A Tanács jogait és kötelezettségeit testületként, az ülésein gyakorolja. A Tanács üléseit általában kéthetente egyszer, lehetőség szerint a hét ugyanazon napján fogja tartani. Megfelelő indokkal rendkívüli ülés összehívására is sor kerülhet. Az ülésekre minden esetben meghívót kap a Részvényesi Jogok Gyakorlójának képviselője és az Ellenőrző Bizottság elnöke, valamint meghívót kaphat és az ülésen tanácskozási joggal részt vehet az előterjesztéssel érintett személy is (gazdálkodó szervezet vezérigazgatója, IG tagja, ingatlan bérlője, egyéb érdekelt, szakértő, stb). A döntések írásbeli előterjesztést követően születnek meg.

A Tanács a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok gyakorlását 2007. december hó 31. napjáig az ÁPV Zrt, a KVI, valamint az NFA útján látja el.