2007.október 25. csütörtök

C-114/07 Bizottság kontra Csehország

A Bizottság annak megállapítását kéri az Európai Bíróságtól, hogy Csehország nem teljesítette az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hagyományos növényi gyógyszerek tekintetében történő módosításáról szóló 2004/24/EK irányelvből eredő kötelezettségeit, mivel nem fogadta el az ezen irányelv átültetéséhez szükséges jogszabályi és közigazgatási rendelkezéseket, vagy legalábbis nem közölte e rendelkezéseket a Bizottsággal.

T-27/03 SP kontra Bizottság, T-46/03 Leali kontra Bizottság, T-58/03 Acciaierie e Ferriere Leali Luigi kontra Bizottság, T-79/03 IRO kontra Bizottság, T-80/03 Lucchini kontra Bizottság, T-97/03 Ferriera Valsabbia és Valsabbia Investimenti kontra Bizottság, valamint T-98/03 Alfa Acciai kontra Bizottság egyesített ügyek, illetve T-45/03 Riva Acciaio kontra Bizottság, T-77/03 Feralpi Siderurgica kontra Bizottság és T-94/03 Ferriere Nord kontra Bizottság ügyek

2002. december 17-én a Bizottság az Európai Szén- és Acélközösség létrehozásáról szóló szerződés (ESZAK-Szerződés) versenyjogi rendelkezései alapján határozatot fogadott el több olasz köracél-termelő vállalkozás vonatkozásában, amelyben megállapította, hogy 1989 és 2000 között 11 vállalkozás kartellban vett részt az olasz köracél-piacon, amelynek célja az árak rögzítése, illetve a termelés és az értékesítés korlátozása vagy ellenőrzött keretek között tartása volt. Határozatában a Bizottság a kartellban részt vevő vállalkozásokra összesen 85,04 millió euró összegű versenybírságot szabott ki. Az érintett cégek a Bizottság határozatának megsemmisítését kérve kereseteket nyújtottak be az Elsőfokú Bírósághoz. E keresetekben valamennyi cég arra hivatkozik, hogy mivel az ESZAK-Szerződés 2002. július 23-án lejárt, így a Bizottság 2002. december 17-én nem állapíthatta meg az érintett vállalkozások tekintetében az ESZAK-Szerződés versenyjogi rendelkezéseinek megsértését, és azok következésképpen nem szolgálhattak többé érvényes jogalapként a kérdéses versenyhatározat elfogadására.

2007. október 27-31.

Az Európai Bíróság küldöttségének hivatalos látogatása Magyarországon