Az európai polgárok az ombudsmanhoz fordulhatnak panasszal, ha úgy érzik, az unió valamely intézménye nem megfelelő módon járt el.

Az EP csütörtökön az ombudsman 2006-os tevékenységét értékelő jelentést fogadott el, amelyben több forrást kér arra, hogy az uniós intézmények panaszait kezeljék. A parlament az EU-s személyzeti hivatalt (EPSO) is a szabályok betartására szólítja fel.

2006-ban 3830 panasz érkezett Nikiforosz Diamandourosz, az európai ombudsman hivatalába. Az esetek 57 százalékában elektronikus nyújtottak be panaszt. A legtöbb beadvány (20,4%) spanyol állampolgároktól érkezett, őket a németek (14%), a franciák (8,7%), a belgák (6,3%), a lengyelek (6%), az olaszok (5,4%) és a britek (3,8%) követik. A lakosság számához viszonyítva Máltáról, Ciprusról, Belgiumból és Szlovéniából jött a legtöbb kérelem.

A parlament csütörtökön elfogadott jelentésében jóváhagyta az európai ombudsman 2006-os éves jelentését, úgy ítéli meg ugyanis, hogy “továbbra is kiegyensúlyozottan és energikusan gyakorolta hatásköreit”.

Az EP “felhív arra, hogy valamennyi európai intézmény és szerv rendelkezzen az annak biztosításához szükséges költségvetési és humánerőforrásokkal, hogy a polgárok azonnali és érdemi válaszokat kapjanak kérdéseikre, panaszaikra és petícióikra”.

A jelentés “hangsúlyozza, hogy az ombudsman általi beavatkozás kulcsfontosságú célja a panaszos és az intézmény közötti békés rendezésre való törekvés, illetve a bírósági vita megelőzése”.

Az EP “arra biztatja az ombudsmant, hogy a helyes igazgatási gyakorlat szerves részeként továbbra is mozdítsa elő a valódi szolgáltatási kultúrát annak biztosítása érdekben, hogy az Európai Unió közigazgatása nyitottságra és a szolgáltatásait igénybe vevő lakossággal való párbeszédre rendezkedjen be, elismerje a hibákat, azokért elnézést kérjen, és törekedjen arra, hogy kielégítő megoldást találjon a panaszosok számára”.

A parlament felszólítja az Európai Személyzeti Felvételi Hivatalt (EPSO), “gondoskodjon arról, hogy hatékonyan és teljes körűen megfeleljen a szabályoknak és a bevett gyakorlatnak a felvételi versenyvizsgák nyitottsága és átláthatósága tekintetében, különösen a jelöltek rájuk vonatkozó, a vizsgadolgozatok osztályozásával kapcsolatos információkhoz való hozzáférését illetően”. Emellett
“vessen véget a nyelvi megkülönböztetésnek, és hogy tartózkodjon attól, hogy a felvételi bizottságok által hozott határozatokra való hivatkozással kibújjon saját felelőssége alól”.

Az EP “elismeri az Ombudsmanok Európai Hálózatának hasznos közreműködését a bíróságon kívüli jogorvoslatok szubszidiaritás elvével összhangban történő biztosításában”.