November 15-én ítélet várható abban a Németország és az Európai Bizottság között vitássá vált kérdésben, hogy a fokhagymakészítmények gyógyszerként való besorolása korlátozza – e az áruk szabad mozgását. Ugyanezen a napon dönt a bíróság, az intervenciós hivatalok által történő kukorica átvétel követelmény változásairól.

C-319/05 Bizottság kontra Németország

Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv értelmében, a tagállamokban nem lehet gyógyszert addig forgalomba hozni, amíg az nem rendelkezik az adott tagállam illetékes hatóságai által kiadott forgalomba hozatali engedéllyel.

A német hatóságok megtagadták egy kapszulás fokhagymakészítmény behozatalának és forgalomba hozatalának engedélyezését azzal az indokkal, hogy azt nem élelmiszernek, hanem engedélyköteles gyógyszernek kell tekinteni. Az importálni szándékozó cég bepanaszolta a német hatóságokat a Bizottságnál, amely kötelezettségszegési eljárást indított Németországgal szemben az Európai Bíróságon annak megállapítása érdekében, hogy a kérdéses fokhagymakészítmény gyógyszerként való besorolása korlátozza az áruk szabad mozgását.

Trstenjak főtanácsnok 2007. június 21-én megtett indítványában úgy vélte, hogy a kérdéses fokhagymakészítmény gyógyszerként való besorolásával Németország a közösségi jogot sértő módon korlátozza az áruk szabad mozgását.

T-310/06 Magyarország kontra Bizottság

A gabonafélék piacának közös szervezése keretében a tagállamok által kijelölt intervenciós hivatalok felvásárolják a számukra felajánlott és a Közösségben betakarított kukoricamennyiségeket, feltéve, hogy az ajánlatok a maximális nedvességtartalom értéke, valamint a tört szemek és a szárítás során túlhevült szemek maximális százalékos aránya tekintetében megfelelnek a megállapított feltételeknek.
2006. október 18-án a Bizottság a minőségi követelmények szigorítása céljából elfogadta az 1572/2006/EK rendeletet. A rendelet egy a kukorica fajsúlyára vonatkozó új követelményt is bevezetett az e gabonaféle hosszú ideig tartó tárolásával összefüggő problémák és azok minőségre gyakorolt hatásának figyelembevétele érdekében. A rendelet 2006. november 1-jén lépett hatályba úgy, hogy az általa bevezetett új minőségi követelményeket már a 2006 tavaszán elvetett és 2006 őszén betakarított kukorica tekintetében is alkalmazni kellett.

2006. november 17-én Magyarország keresetet nyújtott be az Elsőfokú Bírósághoz a rendelet a kukorica fajsúlyára vonatkozó követelmény bevezetését tartalmazó rendelkezéseinek megsemmisítése érdekében.

Az Elsőfokú Bíróság az ügyet – Magyarország ez irányú kérelmének helyt adva – gyorsított eljárás keretében intézte.