Az Alkotmánybíróság öt népszavazási kezdeményezést tűz napirendjére, köztük a Fidesz és a KDNP gyógyszerárusítással kapcsolatos kérdését. Folytatják az államfő indítványának tárgyalását, melyben az EU tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló Megállapodást kihirdető törvényt kifogásolja.

Határozat készül a büntet eljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényben a pótmagánvád intézményét szabályozó egyes rendelkezések alkotmányosságával összefüggésben.

Szóba kerül a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 121. § (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült tervezet.

Egy indítvány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIIII. törvény 59. § (2) bekezdés b) pontját és a 76. § (3) bekezdését támadta meg.

Megvitatják egyes jogszabályok közjogi érvénytelenségének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet is.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom kifogást nyújtott be az Országos Választási Bizottság 103/2007. (III. 26.) OVB határozata ellen, melyben megtagadták a népszavazás aláírásgyűjtőívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az a magyar állampolgár, aki az MSZMP vagy a KISZ meghatározott országos vezet testületeinek tagja volt (az MSZMP KB tagja, az MSZMP PB tagja, az MSZMP KB titkára, az MSZMP KB osztályvezetője, az MSZMP KB osztályvezető -helyettese, a KISZ KB tagja, a KISZ KB titkára), ne tölthessen be szakállamtitkári, államtitkári, miniszteri vagy miniszterelnöki tisztséget az erről szóló törvény hatálybalépésétől számított 25 éven keresztül?”

Napirenden lesznek az Országos Választási Bizottság 169/2007. (VII. 18.) OVB határozata ellen benyújtott kifogások. Az OVB hitelesítette a Fidesz és a KDNP által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a gyógyszereket továbbra is csak gyógyszertárban lehessen árusítani?”

Kifogásokat nyújtottak be B. F. magánszemély népszavazási kezdeményezésével kapcsolatban is. Az Országos Választási Bizottság 133/2007. (V. 8.) OVB határozata hitelesítette az aláírásgyűjtőív mintapéldányát. Az íven szerepl kérdés: „Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy a képviselők számlával legyenek kötelesek elszámolni költségtérítésükről?”

Megtámadták Dr. V. K. magánszemély népszavazási kezdeményezése ügyében hozott 162/2007. (VI. 25.) OVB határozatot is. Az OVB az aláírásgyűjtőív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi-, fogászati- és járóbeteg szakellátásért, valamint a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő január 1-jétől kötelező legyen hálapénzt fizetni?”

Tervezet készül az Országos Választási Bizottság 350/2007. (IX. 12.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás vizsgálata tárgyában. Az OVB hitelesítette Dr. V. I. magánszemély által benyújtott népszavazási kezdeményezés az aláírásgyűjtőívének mintapéldányát. Az íven szerepl kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató intézmények, kórházak állami, önkormányzati tulajdonban maradjanak?”

Harmadszor tűzik napirendre a köztársasági elnök indítványának vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet. Sólyom László államfő 2007. június 27-én küldte véleményezésre az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló Megállapodás kihirdető törvényt. A megállapodásnak a köztársasági elnök által kifogásolt szabályai és a megállapodáshoz fűzött magyar nyilatkozat akkor is el írják a magyar hatóságoknak a bűncselekmények elkövetőinek átadását, ha az elkövetett cselekmény a magyar jog szerint nem volt bűncselekmény.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült a következő határozattervezet. Az Országgyűlés a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 59.§-ában nem rendelkezett az ingatlan, vagyoni érték jog átruházásából származó jövedelem megszerzése – törvényi vélelemtől eltérő, későbbi – tényleges időpontjának, valamint ezzel összefüggésben a 61. § (1) bekezdésében az ingatlan, vagyoni érték jog átruházásából származó, az adott adóévben ténylegesen megszerzett jövedelemnek a figyelembevételére vonatkozó szabályokról.

Egy indítványozó a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 92. § (1) bekezdés második mondata és a 112. § (1) bekezdésének „tárgyalás nélkül” szövegrésze alkotmányellenességének megállapítását kérte.

Kedden kerül napirendre az a tervezet, amelynek mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata a tárgya: a törvényalkotó az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvényben nem szabályozta teljes körben az országos népszavazás aláírásgyűjtőívének hitelesítését végző szerv eljárását.

Problematika készült a jogtalanul igénybevettő közműfejlesztési támogatások jogszabállyal történő visszatéríttetése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

A testület elé kerül az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 26. § (1) bekezdés f) pontja „a vállalkozó által” szövegrésze alkotmányosságával összefügg határozat tervezet.