Hétfőn kerül a teljes ülés elé a rádiózásról, és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 3. § (2) bekezdésének els fordulatát követ szövegrésze, valamint a 3. § (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Az alkotmánybírák folytatják a büntetőeljárásról szóló 1998. év XIX törvény 245. § (4) bekezdés hivatkozott szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálatát.

Napirenden lesz az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény egyes rendelkezései, továbbá az egyes egészségügyi ellátások visszautasításainak részletes szabályairól szóló 117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet.

Megvitatják a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 16. § (2) bekezdése alkotmányosságát.

Szóba kerül a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálata.

A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában is készült határozattervezet.

Egy indítványozó a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény 14.§-ának alkotmányosságát támadta meg.

Megtárgyalják az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 46. § (4) bekezdés c) pontja alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezetet.

Kedden tűzik ismét napirendre az Országos Választási Bizottság 169/2007. (VII. 18.) OVB határozata ellen benyújtott kifogásokat. Az OVB hitelesítette a Fidesz és a KDNP által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtőívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a gyógyszereket továbbra is csak gyógyszertárban lehessen árusítani?”

Megtámadták Dr. V. K. magánszemély népszavazási kezdeményezése ügyében hozott 162/2007. (VI. 25.) OVB határozatot is. Az OVB az aláírásgyűjtőív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi-, fogászati- és járóbeteg szakellátásért, valamint a fekvő beteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követ január 1-jétől kötelező legyen hálapénzt fizetni?”

Ugyancsak napirendre kerül az a határozattervezet, amelynek mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata a tárgya: a törvényalkotó az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvényben nem szabályozta teljes körben az országos népszavazás aláírásgyűjtőívének hitelesítését végző szerv eljárását.

Szó lesz a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 6. §-ának alkotmányossági vizsgálatáról.

Egy indítvány az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 26. § (1) bekezdés f) pontja „a vállalkozó által” szövegrésze alkotmányosságát kérd jelezte meg.

Határozattervezet készül a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 16. §-a alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában is.