Újabb, az Országos Választási Bizottságnak (OVB) a Fidesz és a KDNP népszavazási aláírásait hitelesítő döntéseit helybenhagyó végzéseket hozott a Legfelsőbb Bíróság – erről a testület hétfőn tájékoztatta az MTI-t.

Az egyik jogerős végzés szerint M. E. ügyvéd mint kérelmező mindhárom, a tandíj, a vizitdíj és a kórházi napidíj kérdésében indított népszavazási kezdeményezést megtámadó felülvizsgálati kérelme nem alapos.

M. E. beadványában azt közölte, felmerült annak gyanúja, hogy az aláírásokat jogellenesen szerzett adatbázisból gyűjtötték, illetve kifogásolta, hogy az aláírások tételes ellenőrzését nem rendelte el az OVB. Utalt arra is, hogy megsértették a választási eljárási törvény alapelveit és – bár megjelöl a népszavazás tisztaságát sértő konkrét magatartásokat – azokról írásbeli bizonyítéka nincs.

Az LB hétfőn hozott végzésében leszögezte: nem megalapozott a kérelmezőnek az OVB által alkalmazott statisztikai és matematikai módszerekkel kapcsolatos kifogása, és felhívta a figyelmet arra, hogy mindhárom kérdés esetében a szükségesnél 50 ezerrel több aláírás érkezett.

A bíróság rámutatott arra, hogy az aláírások tételes vizsgálatának szükségessége csak akkor merülhet fel, ha az alkalmazott módszer nem valószínűsíti a kellő számú érvényes aláírás meglétét, azonban a három népszavazási kezdeményezés esetében a lefolytatott ellenőrzés igazolta ezt.

Az LB felhívta a figyelmet arra is, hogy az OVB eljárásában nem merült fel alapos gyanú az aláírások eredetiségét illetően, ezért nem is lett volna lehetősége a tételes ellenőrzés lefolytatására.

Az LB szerint a kérelmező nem hivatkozott olyan körülményekre, amelyek a választási eljárás alapelveinek megsértését, az aláírások érvénytelenségét, illetve a szükséges ellenőrzés elmulasztását indokolná. Ezért az LB szerint a benyújtott felülvizsgálat iránti kérelem nem alapos.

Az LB hétfőn délelőtt megtárgyalt két másik felülvizsgálati kérelmet is, ezeket hivatalból utasította el, mert a kérelmezők ügyvédi képviselet nélkül terjesztették elő kérelmüket, holott a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező.

Az OVB múlt héten szerda este állapította meg, hogy a Fidesz mindhárom népszavazási kezdeményezésében összegyűlt a megfelelő számú aláírás, így várhatóan a tandíj, a vizitdíj és a kórházi napidíj kérdésében kiírható a referendum. Az OVB határozata ellen összesen hat kifogás érkezett, ezek közül négyet – egyet már pénteken – elbírált az LB.

Balsai István, az Országgyűlés alkotmányügyi bizottságának fideszes tagja vasárnap jelentette be, hogy kezdeményezi Rytkó Emíliának, az Országos Választási Iroda vezetőjének az országgyűlési bizottság előtti meghallgatását, mert a Fidesz népszavazási kezdeményezéseivel kapcsolatos, péntek délutánig beérkezett öt kifogást a választási iroda csak hétfőn juttatja el az LB-nek. Pedig azokat – utalt rá – a választási eljárásról szóló 1997-es törvény szerint haladéktalanul továbbítani kellett volna. Úgy értékelte, hogy ezzel Rytkó Emília durva törvénysértést követett el.

Rytkó Emília erre reagálva tudatta: pénteken egy kifogás érkezett a választási irodához, amit még ugyanezen a napon átadtak a Legfelsőbb Bíróságnak, s ennek az elbírálása meg is történt. Szombaton további öt kifogás érkezett, az utolsó délután 16 órakor.

Közölte: az LB-n szombaton 16 óra után nem volt, aki átvegye a kifogásokat, ezért telefonon érdeklődtek a teendőről. A közigazgatási kollégiumtól azt a választ kapták, hogy hétfőn reggel nyolc órakor várják a beadványokat. Az Országos Választási Iroda vezetője elmondta azt is, hogy a Legfelsőbb Bíróságnak 72 órája van az elbírálásra.

Az Országgyűlés alkotmányügyi bizottsága hétfőn – a kormánypáti képviselők nem szavazataival – elutasította az irodavezető meghallgatását kezdeményező ellenzéki indítványt.