Az EP támogatta az Európai Bizottság javaslatát, amely megszüntetné az autók alkatrészeinek formatervezési oltalmát. A képviselők öt éves átmeneti időszakot szeretnének, mielőtt sor kerül a teljes liberalizációra.

Az EP szerdán együttdöntési eljárásban, első olvasatban megszavazta a formatervezési minták oltalmáról szóló irányelv (98/71/EK) módosítását.

A javaslat szerint a jövőben nem minősülne a formatervezési mintaoltalom megsértésének az eredetivel megegyező gépjármű-alkatrészek utángyártása.

A jelentés indokolása szerint az irányelvtervezet „az olyan pótalkatrészek formatervezési mintáinak oltalmára vonatkozik, amelyeknek az a rendeltetése, hogy összetett termékek megjelenését újra előállítsák. Célja a pótalkatrészek másodlagos piacának teljes liberalizációja, amely érinti a gépjárművek piacát, valamint a gépipart, a munkaeszközök és a fogyasztási cikkek iparágát is.

A javaslat kizárólag a pótalkatrészek másodlagos piacával (utópiacával) foglalkozik, és csak azokat a pótalkatrészeket érinti, amelyek esetében a formatervezési mintára szükség van ahhoz, hogy a termék eredeti funkcióját vagy megjelenését helyreállítsák; más szavakkal, az összetett termék alkatrésze vagy alkotóeleme csak egy, az eredeti alkatrésszel azonos pótalkatrészre cserélhető ki (ún. »csereszabatos« pótalkatrészek)”.

Az EP által most javasolt módosítások szerint „gondoskodni kell arról, hogy a fogyasztók megfelelő tájékoztatást kapjanak a pótalkatrészek eredetét illetően, például az érintett alkatrészeken elhelyezett kereskedelmi védjegyekkel vagy emblémákkal kapcsolatos tájékoztatás révén”.

Öt év türelem

A képviselők hozzáteszik: „azok a tagországok, amelyek meglévő jogszabályai formatervezési mintaoltalmat írnak elő az összetett termék alkotóelemét képező termék mintájának a (…) hasznosítására, ha az az összetett termék eredeti megjelenésének helyreállítására irányuló javítását célozza, a formatervezési mintaoltalmat ezen irányelv hatálybalépését követő öt éven keresztül fenntarthatják”.

Különböző tagállami szabályozások

Az Európai Bizottság adatai szerint formatervezési mintaoltalom védi az alkatrészeket Ausztriában, Cipruson, Csehországban, Dániában, Észtországban, Finnországban, Franciaországban, Lengyelországban, Litvániában, Máltán, Németországban, Portugáliában, Svédországban, Szlovákiában és Szlovéniában.

Szabad viszont javításra, illetve cserére gyártani alkatrészeket Belgiumban, az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Írországban, Lettországban, Luxemburgban, Magyarországon, Olaszországban és Spanyolországban. Görögország 5 évig védi a formatervezéseket.