Hétfőn az Alkotmánybíróság többek között az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 22. § (2) bekezdés h) és j) pontja alkotmányosságát vizsgálja meg.

Hétfőn az Alkotmánybíróság az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 22. § (2) bekezdés h) és j) pontja alkotmányosságát vizsgálja meg.

Egy indítvány az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 26. § (1) bekezdés f) pontja „a vállalkozó által” szövegrésze alkotmányosságát kérdőjelezte meg.

Határozat készül a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 16. § (2) bekezdése alkotmányosságával összefüggésben.

Napirendre tűzik a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 6. §-ának alkotmányossági vizsgálatát.

Megtámadták az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 46. § (4) bekezdés c) pontjának alkotmányosságát.

A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában is készült határozattervezet.

Egy indítványozó a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 92. § (1) bekezdés második mondata és a 112. § (1) bekezdésének „tárgyalás nélkül” szövegrésze alkotmányellenességének megállapítását kérte.

Határozattervezet készült a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában is.

Először kerül az alkotmánybírák elé a köztársasági elnöknek az Országgyűlés által elfogadott, még ki nem hirdetett törvények alkotmányellenességének előzetes vizsgálatára irányuló indítványai. A határozattervezet az Országos Érdekegyeztető Tanácsról szóló, az Országgyűlés 2006. december 11-i ülésnapján elfogadott törvény 3. § (2) bekezdés b) pontja, 5. §-a, 6. § (1) bekezdése és 7. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 19. § (1) bekezdésének a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 17. § (4) bekezdését megállapító szövegrésze alkotmányosságával foglalkozik.

Kedden tárgyalja a testület a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 1. § (3) bekezdése és 55. § f) pontja alkotmányellenességét vizsgáló határozattervezet.

Szóba kerül a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 2006. március 1. napjáig hatályos 209/D. §-a alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet.

Megtárgyalják a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 114. § (1) bekezdésének alkotmányosságát firtató indítványt.

Az Alkotmánybíróság legközelebb 2008. január 7-én és 8-án tart teljes ülést.