Az Alkotmánybíróság hétfőn tűzi napirendjére a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény 16. § (9) bekezdésének az alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezetet.

Szóba kerül a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 2006. március 1. napjáig hatályos 209/D. §-a alkotmányosságát megkérdőjelező indítvány.

Másodszor lesz napirenden az Országos Választási Bizottság 353/2007. (IX. 12.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás. Az OVB az aláírásgyűjtőív mintapéldányát hitelesítette. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvő beteggyógyintézeti ellátásért, jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?”

Határozattervezet készül az Országos Választási Bizottság 354/2007. (IX. 12.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás vizsgálata tárgyában. Az OVB az aláírásgyűjtőív mintapéldányát hitelesítette. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, a fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követ év január 1-jét l ne kelljen vizitdíjat fizetni?”

Szintén másodszor kerül napirendre az Országos Választási Bizottság 355/2007. (IX. 12.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás. Az OVB az aláírásgyűjtőív mintapéldányát hitelesítette. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?”

Szó lesz a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 20. § (2) bekezdésének első mondata, 21. § (6) bekezdése, 35. § (1) bekezdésének utolsó mondata, 86. § (2) bekezdése, 87. § (1) bekezdése, valamint a 90. § (1) és (2) bekezdései alkotmányosságáról.

Határozattervezet készül Üröm Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi adókról szóló egységes szerkezetben megalkotott 9/2006. (IV. 28.) Kt. számú rendelete módosítására irányuló 19/2006. (XII. 13.) Kt. rendelet 5. § 2) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában. Az eredetileg háromtagú tanács hatáskörébe tartozó ügyet a három alkotmánybíró együttes javaslatára tárgyalja a teljes ülés.

Megtárgyalják az 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e között önkormányzati hozzájárulásból létesített gázközmű-vagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről szóló 2002. évi LXIII. törvény alkotmányosságával összefüggésben érkezett indítványokat.

Egy indítványozó a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 41. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 43/B. § (1) bekezdése alkotmányosságát kérdőjelezte meg.

A testület kedden – immáron ötödször – tűzi napirendjére a köztársasági elnök indítványának vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet. Sólyom László államfő 2007. június 27-én küldte véleményezésre az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló Megállapodást kihirdet törvényt. A megállapodásnak a köztársasági elnök által kifogásolt szabályai és a megállapodáshoz fűzött magyar nyilatkozat akkor is előírják a magyar hatóságoknak a bűncselekmények elkövetőinek átadását, ha az elkövetett cselekmény a magyar jog szerint nem volt bűncselekmény.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában is készül határozattervezet. Dávid Ibolya indítványában azt kifogásolta, hogy az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGy határozat nem határozza meg pontosan az Országgyűlés alelnökeinek és jegyzőinek számát.

Napirenden lesz a Büntetőtörvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 358. § (1) bekezdése alkotmányosságát vizsgáló határozattervezetet.

Ugyancsak mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készül az a határozattervezet, amely azt vizsgálja, vajon eleget tett-e az Országgyűlés jogalkotó kötelezettségének azáltal, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 174. § (1) bekezdésének a) pontját – a törvény hatályba lépése előtt elkövetett jogszabálysértések esetén – nem alkalmazta.