A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) az Országgyűlés eseti bizottságának jóváhagyásával honlapján nyilvános konzultációra bocsátotta a digitális átállást megalapozó, országos földfelszíni digitális televízió (DVB-T) és rádió (T-DAB) műsorszóró pályázatok kiírási dokumentációját.

A digitális átállás célja a nemzeti kincset jelentő frekvenciakészletnek a jelenleginél hatékonyabb felhasználása, a médiapluralizmus növelése, a fenntartható és hatékony piaci verseny megteremtése a digitális műsorterjesztésben, a fogyasztói tájékozottság és tudatosság növelése, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférésének elősegítése.

A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007-évi LXXIV törvény szerint az NHH-nak a végleges pályázatokat a konzultációt követően, az Országgyűlés eseti bizottságának ismételt jóváhagyásával legkésőbb 2008 végéig kell megjelentetnie, de a hatóság szándékai szerint erre még idén tavasszal sor kerülhet. Ebben az esetben a pályázatok eredményhirdetése 2008 nyarán várható és a digitális földfelszíni műsorszórás még idén beindulhat Magyarországon.

A törvény alapján a pályázatok nyertesei 12 évre szóló, üzemeltetési jogosultságot nyerhetnek majd el. Az NHH két pályázatot ír majd ki, az egyik pályázat öt digitális televízió műsorszóró hálózat (multiplex) üzemeltetési jogosultságának megszerzésére, a másik pedig egy a VHF sávban működő digitális rádió műsorszóró hálózat üzemeltetési jogosultságára vonatkozik.

A földfelszíni digitális műsorszórás beindítása

A konzultációra bocsátott pályázati kiírás szerint a földfelszíni televíziós műsorszórásnak kettő multiplexen 2008-ban kell beindulnia, a harmadikon a nyertes pályázó mobil-TV (DVB-H*) szolgáltatást is nyújthat. A rádiós multiplexen szintén ebben az évben kell megkezdeni a műsorszórást. A pályáztatásra kerülő további két televíziós multiplexen a műsorszórás a jelenlegi analóg földfelszíni országos műsorszórás leállítása után indulhat be. Az Európai Unióban – és így Magyarországon is – a földfelszíni analóg műsorszórást legkésőbb 2011. december 31-én a digitálisnak kell felváltania.

A televíziós multiplexeknek a hálózatok teljes kiépítése után a lakosság 94 százalékát, a rádiósnak szintén a lakosság 94 százalékát kell elérnie. .A rádiózás területén a digitális átállás tervezett időpontja 2014 vége.

Résztvevők – kizárások

A pályázaton a gazdasági és műszaki feltételeknek megfelelő természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok vagy egyéb szervezetek vehetnek részt. A műszaki alkalmasság feltétele, hogy a pályázó, vagy alvállalkozója minimum 5 év tapasztalattal rendelkezzen a rádió távközlési hálózatok kiépítésében és üzemeltetésében.

A televíziós pályázaton nem vehet részt – önállóan vagy konzorcium tagjaként – olyan vállalkozás, vagy a vállalkozással irányítási viszonyban álló vállalkozás, amely

 • előfizetőinek összesített száma a televíziós műsorterjesztési piacokon a digitális televízió műsorszóró hálózattal végzett műsorterjesztés kivételével meghaladja a háromszázezret,
 • az 1996. évi rádiózásról és televíziózásról szóló (Rttv.) törvény hatálya alá tartozó, elsősorban a Magyar Köztársaság területére irányuló műsorszolgáltatást végez.

A rádiós pályázaton nem vehet részt országos rádió műsorszolgáltató, vagy azzal irányítási viszonyban álló vállalkozás, kivéve az Rttv. szerinti országos közszolgálati rádió műsorszolgáltatót, valamint országos rádió közműsorszolgáltatót.

Pályázati díj

A konzultációs dokumentáció szerint a pályázó ajánlatot tehet az egyszeri és az árbevétel alapú pályázati díj mértékére is. A televíziós műsorszóró pályázaton az egyszeri díj minimálisan 300 millió Ft, az árbevétel alapú pályázati díj pedig legalább az éves árbevétel 3 százaléka. A rádiós pályázaton az egyszeri díj minimálisan 50 millió Ft, az árbevétel alapú pályázati díj pedig legalább az éves árbevétel 0,5 százaléka.

Értékelési szempontok

Televíziós pályázat:

 • új földfelszíni műsorterjesztésű általános tematikájú, szabad hozzáférésű műsorszolgáltató elérhetővé tétele;
 • a közszolgálati műsorszolgáltatók műsorterjesztési díjaira vonatkozó vállalások;
 • interaktív kiegészítő digitális szolgáltatások bevezetésére vonatkozó vállalás;
 • műsorszóró hálózat, illetve a műsorszóró adó kiépítésének megkívánt üteménél kedvezőbb vállalás;
 • a tervezett lakossági elérésre vonatkozó megkívánt ütemnél kedvezőbb vállalás;
 • a digitális vevődekóderek interaktív szolgáltatások igénybevételére való alkalmasságára tett vállalás;
 • a felhasználók és előfizetők tájékoztatásában, valamint digitális vevődekóder esetleges kedvezményes és támogatott forgalomba hozatalára vonatkozó a kiírásban megkívántnál kedvezőbb vállalások;
 • az érintett országos analóg földfelszíni televíziós sugárzás előrehozott lekapcsolásában való közreműködésre vonatkozó a kiírásban megkívántnál kedvezőbb vállalások;
 • az egyszeri és éves árbevétel alapú pályázati díjakra tett vállalás,
 • MPEG-4 digitális jelfeldolgozási és -tömörítési szabvány alkalmazása,
 • DVB-H hálózaton folytatott műsorterjesztési szolgáltatás lehetővé tételének vállalása.

Rádiós pályázat:

 • az országos közműsorszolgáltató rádiók műsorainak kínálatban való elhelyezése;
 • a közszolgálati műsorszolgáltatók műsorterjesztési díjaira vonatkozó vállalások;
 • műsorszóró hálózat, illetve a műsorszóró adó kiépítésének megkívánt üteménél kedvezőbb vállalás;
 • a tervezett lakossági elérésre vonatkozó megkívánt ütemnél kedvezőbb vállalás;
 • az egyszeri és éves árbevétel alapú pályázati díjakra tett vállalás;
 • a fejlettebb kódolási eljárásokon alapuló rendszert megvalósítása.

Jelenlegi és a közeli jövőben várható televízió „vételi” helyzet
Az NHH júniusi lakossági felmérése szerint jelenleg a magyarországi háztartások 99 százaléka rendelkezik televízióval, a háztartások fele legalább kettővel. A háztartások 23%-a kizárólag (analóg) földfelszíni vétellel rendelkezik (ezt a technológiát összességében 31% használja).

2007 tavaszán a háztartások 61,3 százaléka kábeltelevízió előfizető volt, és az elmúlt évben jelentős növekedés után már mintegy 450 ezer háztartásban volt előfizetéses műholdas szolgáltatás. Az elmúlt években az egyedi parabolás, illetve a legfeljebb tető- vagy szobaantennás háztartások száma erőteljesen csökkent. Ezeket a platformokat 60, illetve 180 ezer háztartás hagyta el az elmúlt 2 évben – de még így is közel 1 millió magyarországi háztartásban csak ezeken a módokon lehet „venni” a tévéműsorokat.

Összességében a digitális átállás növeli majd a versenyt a televíziós piacon a platformok között, így hozzájárulhat az árak csökkenéséhez, a szolgáltatások minőségének javításához, a választék növeléséhez, valamint új digitális szolgáltatások elterjedéséhez.


*Rövidítések:

DVB-T – Digital Video Broadcasting – Terrestrial
T-DAB – Terrestrial Digital Audio Broadcasting
DVB-H – Digital Video Broadcasting – Handheld