Hétfőn tárgyal az Alkotmánybíróság arról a határozattervezetről, amely a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 132. § (5) bekezdése, (1)-(2) bekezdése, valamint (4) és (6) bekezdése, továbbá a köztársasági elnök megválasztásáról szóló 55/2005. (VI. 7.) OGY határozat alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült.

Szó lesz a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 358. § (1) bekezdése alkotmányosságát vizsgáló határozattervezetről.

Ismét napirenden lesznek az Országos Választási Bizottság 167/2007. (VII. 18.) OVB határozata ellen benyújtott kifogások. Az OVB hitelesítette az A. Zs. magánszemély által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. A. Zs. és A. Zs.né magánszemélyek első ízben 2007. március 27-én kezdeményeztek országos népszavazást az alábbi kérdésekben: 1. „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon ne vezessék be a mindenki által kötelezően választandó üzleti alapon működő több biztosítós egészségbiztosítást?” 2. „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon megmaradjon a szolidaritás elvű, egybiztosítós egészségbiztosítási rendszer?” 3. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt gazdasági társasággá történő átalakítását követően ne lehessen privatizálni, hanem maradjon állami tulajdonban?” Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát az 1. sz. kérdést illetően a 114/2007. (IV. 18.) OVB határozatával, a 3. számú kérdés tekintetében a 116/2007. (IV. 18.) OVB határozatával hitelesítette. A 2. kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését az OVB a kérdés nem egyértelmű voltára hivatkozva megtagadta. A kezdeményezők. a 2. számú kérdésben 2007. május 3-án ismételten országos népszavazást kezdeményeztek, a kérdést az alábbiak szerint pontosítva: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon megmaradjon a szolidaritás elvű egy biztosítós kötelező egészségbiztosítási rendszer a népszavazást követő évtől számított 10 éven át?” Az OVB – a pontosítást figyelembe véve – az aláírásgyűjtő ívet a 146/2007. (V. 31.) OVB határozatával hitelesítette. Az OVB mindhárom hitelesítő határozata ellen kifogásokat nyújtottak be az Alkotmánybírósághoz. Az Ab a 116/2007. (IV. 18.) OVB határozattal szemben benyújtott kifogást a 43/2007. (VI. 27.) AB határozatával elutasította, és az OVB határozatát helybenhagyta. Az aláírásgyűjtő ívet az Országos Választási Iroda vezetője a Ve. 118. § (1) bekezdése alapján 2007. június 27-én ellátta hitelesítési záradékkal. A fenti előzmények után A. Zs. 2007. július 2-án újabb kérdésben kezdeményezett országos népszavazást: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon a jelenlegi egybiztosítós szolidaritás elvű kötelező egészségbiztosítási rendszerben az üzleti biztosítók semmilyen formában ne kapjanak szerepet a népszavazást követő évtől számított 5 éven át?”

Megtárgyalják az 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e között önkormányzati hozzájárulásból létesített gázközmű-vagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről szóló 2002. évi LXIII. törvény alkotmányosságával összefüggésben érkezett indítványokat.

Megvizsgálják a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontja alkotmányosságát megkérdőjelező indítványt.

Határozat készül a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Megvitatják a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 271. § § (3) bekezdés b) pontja alkotmányosságát támadó indítványt.

Szóba kerül a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. IV. törvény 35. § (1) és (2) bekezdése, valamint a büntetőeljárásról szóló 1998. XIX. törvény 188. § (1) bekezdés e) pontja alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet.

Napirendre tűzik az életvédelmi létesítmények létesítéséről, fenntartásáról és békeidőszaki hasznosításáról szóló 22/1992. (XII. 29.) KTM rendelet egésze, valamint 4., 5., 6. és 7. §-ai alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet. Az eredetileg háromtagú tanács hatáskörébe tartozó ügyet három alkotmánybíró – Kukorelli István, Lévay Miklós és Lenkovics Barnabás – terjeszti a teljes ülés elé.

Kedden kerül az alkotmánybírák elé a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIIII. törvény 18. § (6) bekezdés e) pontjának, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 5/B. § (1) bekezdésének alkotmányosságával összefüggésben készült határozattervezet.

Határozattervezet készült a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 24. § (1) bekezdésének utolsó mondatának alkotmányosságával kapcsolatban is.

Napirendre kerül a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdésének „jogellenesen” fordulatának alkotmányosságát firtató indítvány.

Egy másik indítványozó a polgári perrendtartásról szóló 19512. évi III. törvény 235. § (1) bekezdése alkotmányosságát kérdőjelezte meg.