A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2008. január 17-én előzetes értesítés nélküli helyszíni szemlét tartott a Linpac Plastics Hungária Kft-nél, a Propack Kereskedelmi Kft-nél, valamint a Petruzalek Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nél, mert azt feltételezi hogy a három vállalkozás korlátozta a piaci versenyt.

Az emiatt induló eljárásba a versenyhatóság bevonta a szlovák Coopbox Eastern S.r.o-t és az osztrák Petruzalek GmbH –t is.

A GVH rendelkezésére álló információk alapján alaposan feltehető, hogy a magyarországi polisztrirol (műanyag alapú élelmiszer csomagoló anyag) piacon, forgalmazóként tevékenykedő vállalkozások (Linpac Plastics, Propack és Petruzalek), az eljárás alá vont gyártók (Petruzalek GmbH. és Coopbox Eastern) tudomásával és támogatásával, 2005-ben egy találkozó keretében megállapodtak a magyarországi piac felosztásáról a folyamatos árbevétel és nyereség optimalizálása érdekében.

A vállalkozások a feltételezett megállapodás keretében elosztották egymás között a magyarországi vevőket, továbbá megállapodtak egy 2005. évi átlagos, a termékcsoporttól függően 10-15%-os áremelésről. A feltételezett megállapodás feltehetően kiterjedt arra is, hogy amennyiben valamely vevő „nem a számára kijelölt” szállítóhoz fordul ajánlatért, akkor arról egymást informálják, és a vevő által megkeresett másik szállító(k) úgy alakítja(k) az árszintjét(üket), hogy a megállapodás szerinti szállítóé legyen a legkedvezőbb ajánlat. A rendelkezésre álló információk szerint a feltételezett megállapodás napjainkban is folyamatban van.

Az előzetes bejelentés nélküli helyszíni szemle lehetőségét a GVH számára a versenytörvény biztosítja. A versenytörvény rendelkezései értelmében a helyszíni szemléhez előzetes bírósági jóváhagyás szükséges.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A törvény szerint ezen eljárásokra biztosított időtartam 180 nap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, alkalmanként 180 napnyi időtartammal meghosszabbítható.
( Vj-194/2007. sz. ügy)