A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-3/2008 ügyszámon eljárást indított a Hungrail Magyar Vasúti Egyesülés, a Magyar Államvasutak Zrt.,a MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt, a Győr-Sopron–Ebenfurthi Vasút Zrt. és a CER Közép-Európai Vasúti Árufuvarozási Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. ellen; valamint a Vj-5/2008 ügyszámon a Magyar Államvasutak Zrt. és a MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. ellen.

A GVH 2008. január 24-én a két versenyfelügyeleti eljárás keretében előzetes értesítés nélküli helyszíni vizsgálatot („rajtaütést”) tartott az érintett társaságoknál.

A Vj-3/2008 eljárás kapcsán a rendelkezésre álló előzetes információk alapján valószínűsíthető, hogy a felsorolt vállalkozások a MAVE megalakulásától kezdve a liberalizált vasúti árufuvarozási piacon tanúsított magatartásukkal megsérthették a Tpvt 11.(1) és (2) bekezdés és az EK-szeződés 81. cikk (1) bekezdés rendelkezéseit.

A Vj-5/2008 eljárás kapcsán a rendelkezésre álló előzetes információk alapján valószínűsíthető, hogy az érintett vállalkozások – kihasználva a meglévő sajátos kizárólagos jogosultsági pozícióikat – piaci magatartásukkal befolyásolták a Magyarországot érintő, ezen belül különösen az ukrán-magyar reláció határkeresztező vasúti áruforgalom piaci versenyét, és ezen keresztül a kapcsolódó piaci szegmensek piaci versenyhelyzetére is káros hatással lehettek. Ez a magatartásuk alkalmas lehet a Tpvt. 21. § és az EK-szerződés 82. cikk rendelkezéseinek megsértésére.

Az előzetes bejelentés nélküli helyszíni vizsgálat lehetőségét a GVH számára a versenytörvény biztosítja. A versenytörvény rendelkezései értelmében a vizsgálati cselekmény végrehajtásához előzetes bírósági jóváhagyás szükséges.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása és a helyszíni vizsgálat („rajtaütés”) végrehajtása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Miután a GVH a vizsgálati jogosítványait csak versenyfelügyeleti eljárás keretében gyakorolhatja, ezért az előzetes információk alapján kirajzolódó zavaros tényhelyzet tisztázása érdekében szükségesnek tartotta az eljárás megindítását. A törvény szerint ezen eljárásokra biztosított időtartam 180 nap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, ugyanekkora időtartammal meghosszabbítható.