A Bizottság ma indokolással ellátott véleményt küldött 11 tagállamnak, hogy így hajtassa végre teljes mértékben az EU szabályait, melyek megtiltják a foglalkoztatás és a munkavégzés terén a valláson és meggyőződésen, koron, fogyatékosságon és szexuális irányultságon alapuló diszkriminációt.

Az érintett országok – a Cseh Köztársaság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Magyarország, Málta, Olaszország és Svédország – két hónapon belül kötelesek választ adni, ellenkező esetben a Bizottság a Bíróság elé viheti az ügyet. A Bizottság ezen kívül hivatalos figyelmeztetést küldött Németországnak, illetve hivatalos kiegészítő figyelmeztetést Lettországnak és Litvániának. A foglalkoztatási egyenlőségi irányelvről (2000/78/EK) 2000-ben született megállapodás, a nemzeti jogba való átültetés határideje pedig 2003 decembere volt.

„A tagállamok már nagyon sokat tettek annak érdekében, hogy az emberek a foglalkoztatás terén egyenlő bánásmódban részesüljenek. Sok esetben azonban még mindig javítani kell a jogszabályokon, hogy ezek a jogok a gyakorlatban is megvalósulhassanak”, mondta Vladimír Špidla, foglalkoztatási, szociális és esélyegyenlőségi biztos. „A foglalkoztatásban elengedhetetlen az egyenlő bánásmód, hogy az emberek egyenlő esélyekkel járulhassanak hozzá a gazdasághoz és vehessenek részt a társadalom életében. Az EU irányelvei azonban nem tudnak megvalósulni, ha nem ültetik át őket teljes mértékig és pontosan a nemzeti jogba.”

Ma 11 tagállamhoz érkezett „indokolással ellátott vélemény”, amiért nem hajtották végre megfelelően az irányelvet. Ez a jogsértési eljárás második lépése.

A fő problémák többek között a következők:

  • A nemzeti jogszabályok az irányelvnél szűkebb csoportokra és területekre terjednek ki (például: hiányzik a köztisztviselők védelme vagy az önfoglalkoztatáshoz való hozzáférés);
  • A hátrányos megkülönböztetés meghatározása eltér az irányelvtől (elsősorban a közvetett hátrányos megkülönböztetés, a zaklatás és a hátrányos megkülönböztetésre való utasítás esetében);
  • A munkaadó azon kötelezettségének nem megfelelő végrehajtása, hogy ésszerű intézkedéseket tegyen a fogyatékkal élő munkavállalók érdekében;
  • Következetlenségek a hátrányos megkülönböztetések áldozatainak segítésére vonatkozó rendelkezésekben (a bizonyítási teher áthárítása, az egyesületek azon joga, hogy egyéneket segítsenek eseteik során és az áldozattá válás elleni védelem).

Németország ma hivatalos figyelmeztetést kapott, ami a jogsértési eljárás első lépése, és szintén két hónap alatt kell rá válaszolni. A Bizottság aggályai többek között a következőket érintik:

  • A nemzeti jogszabályok nem terjednek ki létszámleépítésre
  • Nem megfelelő a fogyatékkal élők munkaadók általi védelme
  • A panaszok benyújtásának kéthónapos határideje túl rövid

A Bizottság azt is elhatározta, hogy hivatalos kiegészítő figyelmeztetést küld Lettországnak és Litvániának a foglalkoztatási egyenlőségi irányelv átültetéséről. Ebben elsősorban a hátrányos megkülönböztetés túlzottan szűk meghatározása (Lettország), illetve a kor alapján történő diszkrimináció alóli túlzott mentességek (Lettország és Litvánia) aggódik.

Az első hivatalos figyelmeztetéseket 2006 decemberében küldték 17 tagállamnak. Időközben a Ciprus és Szlovénia ellen az irányelv helytelen átültetése miatt indított eljárás 2007 decemberében lezárult, miután a két ország olyan jogszabályokat fogadott el, amelyek megfelelő választ adtak a Bizottság aggodalmaira.

A jogsértési eljárás első lépése szintén megtörtént Belgium és Szlovákia (amely nemrég új jogszabályt fogadott el), valamint Dánia, Lengyelország, Portugália, Spanyolország és az Egyesült Királyság ellen, ám ezeket az eseteket egyelőre vizsgálják.
Hasonlóan a Bizottság még vizsgálja az irányelvet átültető bolgár, osztrák, luxemburgi és román jogszabályokat is.
A foglalkoztatási egyenlőségi irányelv Európai Unión belüli végrehajtásáról a Bizottság jelentést készít, amelynek kiadása 2008 első felében várható.

Háttér

1997-ben az Európai Tanács amszterdami ülésén a tagállamok megbízták az EU-t azzal, hogy küzdjön a hátrányos megkülönböztetés ellen. Mára mind a 27 tagállamban elfogadtak olyan új jogszabályokat, amelyek a 2000-ben egyhangúlag elfogadott foglalkoztatási egyenlőségi irányelvet hajtják végre. Azonban nem minden nemzeti tagállam felel meg teljes mértékben a követelményeknek. A Bizottság elkötelezett a tagállamokkal folytatott párbeszéd iránt annak érdekében, hogy a problémás kérdések tisztázódjanak, és mind a foglalkoztatási egyenlőségi mind pedig a faji egyenlőségi irányelv teljes mértékig és helyesen legyen végrehajtva az összes tagállamban.

A jogsértési eljárás három lépésből áll. Az első lépésben a tagállam hivatalos figyelmeztetést kap, amelyre két hónapon belül válaszolnia kell. Amennyiben továbbra sem felel meg az EU jogszabályainak, a Bizottság indokolással ellátott véleményt küld. A tagállamnak újra két hónapon belül kell választ adnia. Ha a Bizottság nem kap kielégítő választ, az ügyet a luxembourgi Európai Bíróság elé viheti. Azt is kérheti, hogy a Bíróság pénzbüntetéssel sújtsa az országot, amennyiben nem tesz eleget a Bíróság ítéletének.