Az Alkotmánybíróság hétfőn megkezdi az MSZP, illetve a Fidesz és a KDNP képviselőcsoportjai által benyújtott több népszavazási kezdeményezés alkotmányossági vizsgálatát.

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 583. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló, a Fővárosi Bíróság 26.P.20.203/2006/10. sz. és a Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.20.760/2006/5.sz. ítéletei ellen benyújtott alkotmányjogi panaszt vizsgálja meg.

Megvitatják a köztársasági elnök választásáról szóló 55/2005. (VI. 7.) OGY határozat, az Országgyűlés Ügyrendi Bizottsága 50/2002–2006. ÜB. általános érvényű állásfoglalása, valamint az Országgyűlés Alkotmány- és Igazságügyi Bizottsága AIB. 1995. június 1-i állásfoglalása alkotmányosságát vizsgáló határozattervezetet.

Először kerülnek az alkotmánybírák elé az Országos Választási Bizottság 453/2007. (X. 24.) OVB határozata ellen benyújtott kifogások. Az OVB hitelesítette a Lendvai Ildikó és az MSZP országgyűlési képviselőcsoportjához tartozó további 147 országgyűlési képviselő által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy szűnjön meg az országgyűlési képviselők elszámolási kötelezettséggel nem terhelt költségtérítése?”

Ugyancsak először tárgyalják az Országos Választási Bizottság 455/2007. (X. 24.) OVB határozata ellen benyújtott kifogásokat. Az OVB hitelesítette a Lendvai Ildikó és az MSZP országgyűlési képviselőcsoportjához tartozó további 147 országgyűlési képviselő által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az állami vezetők esetében rendszeresen vagyongyarapodási vizsgálatot kelljen lefolytatni?”

Első alkalommal tűzik napirendre az Országos Választási Bizottság 456/2007. (X. 24.) OVB határozata ellen benyújtott kifogásokat is. Az OVB hitelesítette a Lendvai Ildikó és az MSZP országgyűlési képviselőcsoportjához tartozó további 147 országgyűlési képviselő által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy jogszabályban meghatározott munkakört betöltő köztisztviselők esetében rendszeresen vagyongyarapodási vizsgálatot folytasson le az állami adóhatóság?”

Szintén először vitatják meg az Országos Választási Bizottság 439/2007. (X.24.) OVB határozata ellen benyújtott kifogásokat. Az OVB hitelesítette a Semjén Zsolt és Navracsics Tibor, valamint a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselőcsoportjainak további 151 országgyűlési képviselője által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy törvény tegye kötelezővé a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok és az országgyűlési képviselők vagyongyarapodásának évenkénti vizsgálatát?”

A testület hatodszor tárgyalja a köztársasági elnök indítványának vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet. Sólyom László államfő 2007. június 27-én küldte véleményezésre az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló Megállapodást kihirdető törvényt. A megállapodásnak a köztársasági elnök által kifogásolt szabályai és a megállapodáshoz fűzött magyar nyilatkozat akkor is előírják a magyar hatóságoknak a bűncselekmények elkövetőinek átadását, ha az elkövetett cselekmény a magyar jog szerint nem volt bűncselekmény.

Egy indítványozó a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 235. § (1) bekezdése alkotmányosságát kérdőjelezte meg.

Kedden kerül a testület elé az a problematika, amely azt vizsgálja, hogy az Országgyűlés nem alkotott törvényt a tájékoztatási monopóliumok megakadályozásáról.

Szó lesz a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 20. § (2) bekezdésének első mondata, 21. § (6) bekezdése, 35. § (1) bekezdésének utolsó mondata, 86. § (2) bekezdése, 87. § (1) bekezdése, valamint a 90. § (1) és (2) bekezdései alkotmányosságáról.

Egy határozattervezet azt vizsgálja, vajon fennáll-e alkotmányellenes mulasztás a perindítási határidő számítási módjával összefüggésben.

Megvizsgálják a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát.
Napirendre kerül a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdésének „jogellenesen” fordulatának alkotmányosságát firtató indítvány.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült az a határozattervezet, amely a büntetés-végrehajtással összefüggésben jogszabály-alkotási kötelezettség hiányát vizsgálja.

Megtárgyalják az Országos Választási Bizottság 147/2007. (V. 31.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB megtagadta a Somsák Á. László által a Magyar Nyugdíjasok Pártja képviseletében benyújtott, a nyugdíjasok státuszával kapcsolatos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését.