Az Alkotmánybíróság hétfőn tárgyalja a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 45. § (6) bekezdésének alkotmányosságát megkérdőjelező indítványt.

Határozattervezet készült a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Egy indítványozó Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló egységes szerkezetben megalkotott 9/2006. (IV. 28.) Kt. számú rendelete módosítására irányuló 19/2006. (XII. 13.) Kt. rendelet 5. § 2) pontja alkotmányosságát támadta meg. Az eredetileg háromtagú tanács hatáskörébe tartozó ügyet a három alkotmánybíró együttes javaslatára tárgyalja a teljes ülés.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült az a határozattervezet, amely a büntetés-végrehajtással összefüggésben jogszabály-alkotási kötelezettség hiányát vizsgálja.

Szóba kerül a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 37. § (1) bekezdésének az alkotmányosságát támadó indítvány.

Megkezdik a Magyar Köztársaság Országgyűlése Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat egyes rendelkezéseinek alkotmányossági felülvizsgálatát.

Ugyancsak először tűzik napirendre a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

Megkérdőjelezték a fegyveres erők hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 112. §-ának alkotmányosságát.

Egy indítvány a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 41. § (1) bekezdés m) pontja és a 113. § (2) pontja alkotmányosságát firtatja.

Kedden várhatóan lezárják a köztársasági elnöknek az Országgyűlés által elfogadott, még ki nem hirdetett törvények alkotmányellenességének előzetes vizsgálatára irányuló indítványainak vizsgálatát. A határozattervezet az Országos Érdekegyeztető Tanácsról szóló, az Országgyűlés 2006. december 11-i ülésnapján elfogadott törvény 3. § (2) bekezdés b) pontja, 5. §-a, 6. § (1) bekezdése és 7. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 19. § (1) bekezdésének a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 17. § (4) bekezdését megállapító szövegrésze alkotmányosságával foglalkozik.

Az alkotmánybírák mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet vizsgálnak annak kapcsán, hogy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 73.§ (2) bekezdése a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntések elleni jogorvoslat vonatkozásában nem biztosítja megfelelően a hallgatói jogok érvényesülését.

A Fejér megyei Bíróság indítványa szerint az Országgyűlés jogalkotási feladatának elmulasztásával az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglalt jogállamiság követelményét sértő alkotmányellenes helyzetet időzett elő azzal, hogy nem szabályozta a jogalkotási eljárásról szóló 1987. évi XI. törvényben a jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei helyesbítésének módját.

Először tanulmányozzák a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 11. § (1) bekezdés a) pontjának „térítés nélkül” szövegrésze, valamint a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet 57. § (14) bekezdése egyes szövegrészeinek alkotmányosságát.

Megtárgyalják a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdésének l) pontja, valamint az 1. számú melléklet Harmadik részének II. 17. pontja alkotmányosságát is.

Egy indítványozó közjogi érvénytelenség miatt támadta meg az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény egészét.

Megvizsgálják a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 9/A. § (2) bekezdése a) és b) pontja, valamint (3) bekezdése alkotmányosságát megkérdőjelező indítványt.