Spanyolország megsértette a közösségi jogot azzal, hogy nem törölte el azokat a feltételeket, amelyekhez az Endesa-nak az E.on általi megszerzését kötötte.

Az, hogy az E.ON nyilvános vételi ajánlattétele nem járt eredménnyel, a keresetet nem teszi sem tárgytalanná, sem érdektelenné, továbbá nem jelenti azt, hogy a Bizottság határozatait teljesen lehetetlen végrehajtani.

2006. február 21-én az E.ON német energiakonszern a spanyol Endesa társaság felvásárlására vonatkozó nyilvános vételi ajánlatot tett. Az összefonódást, amely közösségi léptékű volt, a Bizottság 2006. április 25-én további feltételek nélkül engedélyezte.

2006. július 27-én a spanyol országos energiabizottság (Comisión Nacional de la Energía – CNE) olyan határozatot hozott, amelyben az összefonódási tervezet engedélyezését 19 feltétel teljesítésétől tette függővé.

2006 szeptemberében a Bizottság határozatot hozott, amelyben megállapította, hogy Spanyolország megsértette az összefonódási rendeletet azzal, hogy az Endesa megszerzését a közösségi joggal összeegyeztethetetlen feltételektől tette függővé. A Bizottság felhívta Spanyolországot, hogy e feltételeket „haladéktalanul” törölje el.

A spanyol ipari, idegenforgalmi és kereskedelmi miniszter (Ministro de Industria, Turismo y Comercio) határozatában bizonyos feltételeket módosított, amelyeket többek között új kötelezettségekkel helyettesített.

Mivel a Bizottság úgy ítélte meg, hogy az új kötelezettségek közül egyesek a közösségi joggal összeegyeztethetetlenek, 2006. december 20-án újabb határozatot hozott, amelyben felhívta Spanyolországot, hogy e feltételeket 2007. január 19-e előtt törölje el.

Mivel a Bizottság úgy ítélte meg, hogy Spanyolország nem tett eleget e két határozatban meghatározott kötelezettségeinek, az Európai Közösségek Bírósága előtt kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárást indított Spanyolország ellen.

A mai napon kihirdetett ítéletében a Bíróság megállapítja, hogy Spanyolország – mivel az erre előírt határidőn belül nem törölt el a CNE, illetve a spanyol minisztérium által hozott határozatokban előírt, és a közösségi joggal összeegyeztethetetlennek nyilvánított egyes feltételeket – nem teljesítette a közösségi jogból eredő kötelezettségeit.

A Bíróság emlékeztet arra, hogy a tagállami kötelezettségszegés fennállását a tagállamban az indokolással ellátott véleményben foglalt határidő lejártakor – vagyis jelen esetben a 2007. március 16-án – fennálló helyzet alapján kell megítélni. Tehát ugyan az E.ON 2007. április 10-én felhagyott a szóban forgó összefonódással, ez a tény nem teszi a jelen eljárást tárgytalanná.

Ezzel kapcsolatosan a Bíróság kiemeli, hogy a tagállami kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárás a közösségi jog betartatásának legvégső lehetőségét képezi, amely a tagállamok ellenállása dacára az EK-Szerződésben meghatározott közösségi érdekeket érvényesíti.

Ezenfelül Spanyolország nem bizonyította, hogy egyáltalán nem volt módja a bizottsági határozatok végrehajtására. Az a tény, hogy az E.ON által bejelentett nyilvános vételi ajánlat nem járt eredménnyel, nem jelenti szükségszerűen a végrehajtás teljes lehetetlenségét, mivel például a határozatokba ütköző rendelkezések alaki megsemmisítése továbbra is lehetséges.

Egyébiránt a Bíróság hangsúlyozza, hogy azon kötelezettségszegés megállapítása iránti keresettel szemben, amely olyan határozat végrehajtásának elmaradására hivatkozik, amelynek a hivatkozott tagállam a címzettje, az utóbbi nem hivatkozhat e határozat állítólagos jogellenességére. E körülmények között a Spanyolország által felhozott azon érv, miszerint a szóban forgó feltételek nem összeegyeztethetetlenek a közösségi joggal, nem fogadható el.