Helybenhagyta az I. fokon eljáró Bács-Kiskun Megyei Bíróság döntését a Szegedi Ítélőtábla dr. Hegedűs István büntető tanácsa, így jogerősen is kimondták: D. S. vádlottat felmentették az ellene felhozott aljas indokból elkövetett emberölés bűntettének vádja alól.

A 21 éves férfi vádlott, D.S. és a 15 éves M. Sz. sértett, akik ismerték egymást, 2006. szeptember 27-én egy Kiskőrös környéki tanyán ünnepelték a vádlott testvérének születésnapját egy nagyobb társaságban. Az esti órákban a sértett és a vádlott fiatalkorú barátja kerékpárjukat tolva indultak haza a közeli tanyájuk felé. Őket kísérte haza a vádlott gyalogosan.

Először a barát tanyájához értek, ahol a vádlott és a sértett elbúcsúztak tőle. Ekkor a vádlott kölcsönkérte a barátja kerékpárját, így a sértettel már a kerékpárokra felülve mentek tovább. Az ítélet szerint kb. 21 óra 15 perckor értek a sértett szüleinek tanyájára. A vádlott 21 óra 30 perc és 22 óra között visszavitte a kerékpárt a barátja szüleinek tanyájára, ahonnan a barátja gyalogosan visszakísérte őt a vádlott testvérének tanyájához.

A sértett édesanyja 22 óra után ért haza a munkából és észlelte, hogy nincs otthon a lánya, akinek keresésére indult. A keresés közben a tanya előtti úton megtalálta a sértett egyik elhagyott papucsát, illetve a tanya udvarán idegen lábnyomokat talált. Ezt követően bejelentették az eltűnést a rendőrségen.

Az éjszakai órákban, valamint másnap a nappali órákban a rendőrség civilszervezetek bevonásával a környéken kereste a sértettet. 2006. szeptember 28-án a sértett szüleinek tanyájához közeli egyik szőlőpásztában megtalálták a sértett lemeztelenített alsótestű, elföldelt holtestét. A sértettet az elkövető szeptember 26-án a késő esti órákban bántalmazta, majd nyakát megragadva megfojtotta.

A nyomozás során a vádlott 6 alkalommal is beismerő vallomást tett, miszerint egyedül ölte meg a sértettet. Ezt a vallomását a bírósági eljárás során visszavonta, és arra hivatkozott, hogy az eljárás során az őt ért bántalmazás miatt tett félelmében hamis tartalmú beismerést. Az elsőfokú bíróság szerint a vádlott beismerése mind a büntetőjogilag releváns, mind a jelentéktelen részletek vonatkozásában számos olyan momentumot tartalmaz, amely kifejezetten valótlan, és ez által a szavahihetőségét megkérdőjelezi. A vádlott vallomása így alkalmatlan a tényállás megalapozására.

A beismerő vallomásokon túl nem volt olyan bizonyíték, amely akár csak közvetett módon is azt bizonyította volna, hogy a vádlott követte el a bűncselekményt. Az ügyben fellelt leglényegesebb nyomok, így a helyszínhez köthető cipőtalp lenyomatok, az elkövetési helyszínrészek közötti összefüggés, valamint a sértett pólóján talált ismeretlen férfitől származó vér nem áll okszerű kapcsolatban a vádlotti vallomással.

Ugyanakkor a nyomozati szakban tett vallomásában olyan körülményekről is beszámolt, amelyek alapján nem zárható ki, hogy a bűncselekmény elkövetése során jelen volt. Az ítélet leszögezi, hogy a vádlott valótlan tartalmú beismerésével a bűnügy nyomozását mindenképpen félrevitte, és az is lehet, hogy az ügy felderítését ezzel végleg lehetetlenné tette.

Aljas indokból elkövetett emberölés bűntettének vádja alól mentette fel a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2007. november 9-én 9 napos tárgyalás után D.S. vádlottat. Az ítélet ellen az ügyész nyújtott be fellebbezést, és indítványozta annak hatályon kívül helyezését, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.