1259 ügyben indult eljárás 2007-ben a Bíróságot alkotó három igazságszolgáltatási fórum előtt, amely a legmagasabb szám az intézmény eddigi történetében.

A Bíróság

A Bíróság 2007. évi igazságügyi statisztikái határozott javulást mutatnak az előző évhez képest. E tekintetben különösen fontos jelezni a Bíróság előtti eljárások időtartamának – már az egymást követő negyedik éve történő – csökkenését, valamint a 2006. évhez képest a befejezett ügyek számának mintegy 10%-kal való növekedését.

Ennek megfelelően 2007-ben a Bíróság 551 ügyet fejezett be (nettó szám, figyelembe véve az egyesítéseket), szemben a 2006. év erre vonatkozó adatával, mely 503 volt.

Az eljárások átlagos időtartamát 2004. óta nyomon követve az előzetes döntéshozatali ügyeket illetően ez az időtartam 2007-ben 19,3 hónap, míg 2004-ben 23,5 hónap volt. Az összehasonlító elemzés azt mutatja, hogy 1995. óta az előzetes döntéshozatali ügyek elintézésének átlagos időtartama 2007-ben volt a legrövidebb. A közvetlen keresetek és a fellebbezések elintézésének átlagos időtartama 2007-ben 18,2, illetve 17,8 hónap volt (20 hónap és 17,8 hónap 2006-ban).

A Bíróságra 2007-ben 580 új ügy érkezett, amely a legmagasabb szám a Bíróság eddigi történetében [1], és ez a 2006-ban érkezett ügyek számához képest 8%-os, a 2005-ben érkezett ügyek számához képest pedig 22,3%-os növekedést jelent. Ugyanakkor a 2007. december 31-én folyamatban maradt ügyek száma (741) a befejezett ügyek száma növekedésének köszönhetően majdnem azonos a 2006. év végének adataival.

Végezetül a Bíróság jóval gyakrabban alkalmazta azt a lehetőséget is, hogy a főtanácsnok indítványa nélkül határozzon, mivel a 2007-ben kihirdetett ítéletek mintegy 43%-át (2006-ban 33%-át) főtanácsnoki indítvány mellőzésével hozták meg.

Az Elsőfokú Bíróság

A 2007. év folyamán 522 ügy érkezett, amely jelentős növekedést jelent 2006-hoz képest (432 ügy). Ezzel szemben a befejezett ügyek száma csökkent (2007-ben 397, a 2006. évi 436-tal szemben). Mindazonáltal megjegyzendő, hogy az ítélettel befejezett ügyek száma nőtt (2007-ben 247, a 2006. évi 227-tel szemben), csakúgy, mint az elbírált ideiglenes intézkedés iránti kérelmek száma (2007-ben 41, a 2006. évi 24-gyel szemben). A Microsoft kontra Bizottság ügynek [2] szentelt jelentős forrásokon és – az előző évektől eltérően – a hasonló vagy kapcsolódó ügyek nagy csoportjának hiányán kívül a befejezett ügyek számának csökkenése általánosságban annak a következménye, hogy az Elsőfokú Bíróság előtti keresetek egyre összetettebbek és szerteágazóbbak. Annyi bizonyos, hogy az érkezett és befejezett ügyek száma közötti egyenlőtlenség miatt a folyamatban lévő ügyek száma nőtt, ami így magában hordozza az eljárások időtartama meghosszabbodásának veszélyét.

Az Elsőfokú Bíróság e helyzet tudatában, hatékonyságának növelése érdekében, működésének, valamint munkamódszereinek alapos átgondolásába kezdett. Ennek keretében szükségesnek bizonyult az Elsőfokú Bíróság szervezetének módosítása, mégpedig elsősorban azért, hogy jobban ki tudja használni tagjai számának növekedését. Így 2007. szeptember 25. óta az Elsőfokú Bíróságot nyolc, egyenként három bíróból – amennyiben az ügy fontossága indokolja, öt bíróból (kibővített testület) – álló tanács alkotja.

A Közszolgálati Törvényszék

Míg a Közszolgálati Törvényszék működésének első éve nagyrészt a belső és külső eljárási rend meghatározásával, így különösen az eljárási szabályzat tervezetének kidolgozásával telt, a 2007. évi igazságügyi statisztika már szokásos igazságszolgáltatási tevékenységről tanúskodik. A Közszolgálati Törvényszék 2007-ben 150 ügyet fejezett be a 157 benyújtott keresetlevélhez képest. Így majdnem megvalósult az érkezett és a befejezett ügyek száma közötti egyensúly.

A folyamatban lévő ügyek száma (235) viszonylag magas; ennek oka többek között az, hogy a Közszolgálati Törvényszék működésének első évében befejezett ügyek száma (50) nem tükrözi híven a Közszolgálati Törvényszék valós határozathozatali képességét. Továbbá több folyamatban lévő eljárást az Elsőfokú Bíróság „irányadó” ítéleteire, illetve a Bíróság fellebbezési eljárásban meghozandó határozataira várva függesztettek fel.

Az ügyek elintézésének átlagos időtartama 2007-ben 16,9 hónap az ítélettel és 10,3 hónap a végzéssel befejezett ügyekben.


[1] Az 1979-ben érkezett 1324 ügy kivételével. Ugyanakkor ezt a rendkívül magas számot az ugyanazon tárgyban tömegesen előterjesztett megsemmisítés iránti keresetek beérkezése magyarázza.

[2] A T-201/04. sz. ügyben 2007. szeptember 17-én hozott ítélet.