A Public Affairs Tanácsadók Szakmai Szövetsége (PATSZ) levélben kezdeményezte az igazságügyi és rendészeti miniszternél a lobbitevékenységről szóló 2006. évi XLIX. törvény felülvizsgálatának szükségességét, egyidejűleg konstruktív módosítási javaslatokat tett a törvény felülvizsgálatára.

A magyar lobbitörvény egyike a hasonló tárgyú első európai törvényeknek. A törvény másfél éves jogalkalmazási gyakorlata időszerűvé teszi a viszonylag új jogintézmény értékelését, a tapasztalatok átfogó elemzését. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium – ahogy ezt a lobbitevékenységről rendezett konferenciákon már korábban is hangsúlyozta – nemcsak nyitott a szakmai szervezetek véleményére és kezdeményezésére, hanem kifejezetten igényli is azokat.

A tárca egyetért a PATSZ azon megállapításával, hogy a lobbitevékenység alapvető célját, azaz az érdekérvényesítési tevékenység átláthatóságát, a közhatalmi döntések nyilvánossá tételét, a tisztességtelen befolyásolás szankcionálását erősíteni kell. Megjegyzi, hogy a lobbitörvény alkalmazása számos bíztató jelet mutat: a regisztrált lobbisták száma az eltelt másfél évben 190-re növekedett, a törvény a közvélemény előtt mindinkább ismertté válik, a bejelentett érdekkijárások fejleményei a Központi Igazságügyi Hivatal honlapján olvashatók. Egy jelentős törvény kiérlelődésére legalább egy-két év jogalkalmazási gyakorlata szükséges, eljött tehát az idő a tapasztalatok érdemi elemzésére.

A jogalkalmazási észrevételek összegyűjtése és értékelése már megkezdődött. Ebben a munkafolyamatban a tárca a PATSZ-nak, mint tekintélyes szakmai szervezetnek kiemelkedő közreműködői szerepet szán.