Az Alkotmánybíróság (Ab) május 20-án megsemmisítette az Országos Választási Bizottság 493/2007. (XII. 18.) OVB határozatát, és az OVB-t új eljárásra utasította.

Az OVB megtagadta annak a népszavazási aláírásgyőjtő ívnek a hitelesítését, melyen a következő kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy pénznyerő automatát továbbra is csak játékteremben és játékkaszinóban lehessen üzemeltetni?”

Az OVB a kifogással támadott határozatát arra alapította, hogy a kezdeményezés nem felel meg a népszavazási törvényben leírt választópolgári egyértelműség követelményének, mivel a kérdésben szereplő „pénznyerő automata” fogalma nem egyértelmű. A határozat ellen kifogás érkezett az Ab-hoz. Az indítványozó szerint az OVB „alaptalanul” és „jogellenesen” tagadta meg a kérdés hitelesítését. Álláspontja szerint a népszavazásra bocsátani kívánt kérdés egyértelmű, mivel a kérdésben szereplő pénznyerő automata fogalmát a szerencsejáték-törvény egyértelműen meghatározza. Az indítványozó utalt arra is, hogy az OVB egy korábbi, a 321/2007. (IX. 12.) OVB határozatában hitelesítette annak az aláírásgyűjt ívnek a mintapéldányát, amelyen az alábbi kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelen kérdésben tartott népszavazást követő év január 1-től pénznyerő automatát csak játékkaszinóban lehessen üzemeltetni?” Mint megjegyezte: az OVB korábban hitelesített egy olyan kérdést, amely tartalmazta a pénznyerő automata kifejezést, ami véleményeszerint azt támasztja alá, hogy az OVB „törvénysért módon két mércét alkalmazott”.

Az Ab megalapozottnak találta a kifogást. Rámutatott: a népszavazási törvény nem támaszt olyan követelményt a referendum kezdeményezőivel szemben, hogy a kérdés megfogalmazásakor pontosan használják a hatályos jogszabályok terminológiáját, illetőleg pontosan meghatározzák, hogy a kezdeményezés mely jogszabályokmódosítására, hatályon kívül helyezésére, vagy változatlan fenntartására irányul. A vizsgált esetben az Ab megállapította: szerencsejáték-törvény 26. § (1) bekezdése pontosan meghatározza a pénznyerő automata fogalmát: „pénznyerő automatának” minősül a tétfizetés fejében játék céljára alkalmas mechanikusan vagy elektronikusan vezérelt berendezés, ha nyerés esetén a játékos bármely formában vagyoni érték nyereményre válhat jogosulttá. Az állami adóhatóság dönt abban a kérdésben, hogy valamely berendezés pénznyerő automatának minősül-e.” Az Ab álláspontja szerinta vizsgált esetben a kérdés nem sérti a választópolgári egyértelműség követelményét.

A kezdeményezésben szereplő kérdés „igennel” illetve „nemmel” egyértelműenmegválaszolható. A kérdés tartalma világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhető, a választópolgár el re felmérheti döntésének a várható következményeit.

A határozat szövege megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján.