A Magyar Ügyvédi Kamara a jogalkotás során sikeresen érvényre juttatta következetes álláspontját a cégbejegyzési kérelmek elektronikus okirati formába történő alakításáról. Ezzel párhuzamosan új szolgáltatók jelentek meg a piacon.

Az Országgyűlés a 2008. évi XXX. törvény 60. §-ban módosította az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 27/A.§-ank (1) bekezdését.

A módosítás 2008. július 1. napjával lép hatályba.

Az Üt . módosított szövege a következő:

(1) Az ügyvéd a cég – általa készített – létesítő okiratának és e cég bejegyzési (változásbejegyzési) kérelme további mellékleteinek elektronikus okirati formába alakítása esetén, az elektronikus kérelmet minősített elektronikus aláírásával látja el. Az ügyvéd a más eljárás kapcsán összeállított elektronikus kérelem esetében is az átalakított okiratokat magában foglaló kérelmet látja el minősített elektronikus aláírásával. A minősített elektronikus aláírással az ügyvéd bizonyítja, hogy az elektronikus okirat tartalma megegyezik az eredi papíralapú okiratéval. Időbélyegzővel csak a teljes e-aktát kell lezárni

Július 1-től tehát kizárólag az elektronikus kérelmet kell minősített elektronikus aláírással ellátni és egy időbélyegzőt kell alkalmazni.

A Magyar Ügyvédi Kamara nevében Dr. Bánáti János elnök köszönetét fejezte ki, hogy az átmeneti időszakban az ügyvédi kar részére mind a MICROSEC, mind a NetLock készségesen segítséget nyújtott.


Az elektronikus cégeljáráshoz kapcsolódó új szolgáltatók jelentek meg a piacon a közelmúltban. Ingyenes, online használható nyomtatványkitöltő alkalmazást tett elérhetővé a Net-Solicitor Üzleti és Informatikai Kft a http://www.onlinecegeljaras.hu oldalon. A rendszer tartalmazza Bt, Kkt, Kft, Rt társaságokra, egyéni cégekre, illetve az összes a cégjegyzékbe bejegyezhető cégre vonatkozó bejegyzési és változásbejegyzési nyomtatványait összesen 37 fajtában – XML kimenet biztosítása mellett.

Szintén az új előírásoknak megfelelő, XML alapú rendszerrel jelentkezett a eGov Tanácsadó Kft. Cégírnok nevű szoftverük a http://www.cegirnok.hu/ oldalról tölthető le.