A korábbi napokban több alkalommal is tévesen jelent meg a sajtóban a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) hatásköri változásával kapcsolatos cikk. A GVH pontosítja a korábbi állításokat.

2008. szeptember 1-jén hatályba lép a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.). Az Fttv. a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv (Unfair Commercial Practices Directive, UCP) rendelkezéseit implementálja a magyar jogrendszerbe. Az irányelv hatálya kiterjed a vállalkozásoknak a fogyasztókkal szemben közzétett bármely kereskedelmi gyakorlatára. A magyar jogalkotó az átültetés során hármas hatásköri rendszert határozott meg az Fttv. rendelkezéseinek végrehajtására: a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt általános hatáskörrel a fogyasztóvédelmi hatóság (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, NFH) jár el a GVH és a PSZÁF részvételével az alábbiak szerint:

  • Az NFH jár el a versenyt nem érintő, nem a PSZÁF által felügyelt ügyekben.
  • A PSZÁF jár el a versenyt nem érintő, egyébként is általa felügyelt ügyekben (azaz a pénzügyi szervezetek vonatkozásában).
  • A GVH jár el a versenyt érintő valamennyi ügyben (ideértve a banki reklámokat is), kivéve, ha a jogsértés csak címkén, használati és kezelési útmutatóban, illetve egyes speciális, külön jogszabályban előírt tájékoztatási követelmények megsértésével valósul meg.

A fentiek alapján tehát a GVH hatásköre megmarad a versenyt érintő reklámügyekben. A GVH várakozásai szerint tevékenységének jellege sem a pénzügyi, sem más szektorban nem fog változni az Fttv. hatálybalépésével.

A jogszabály alkalmazásában érintett három hatóság jelenleg az Fttv. végrehajtását megkönnyítő Együttműködési Megállapodás kimunkálásán dolgozik.