A Fővárosi Ítélőtáblán tartott kihelyezett ülést az Országgyűlés Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottsága szerdán; a résztvevők egyetértettek abban, hogy szükség van a közigazgatási perekben kialakult hatásköri és illetékességi szabályok felülvizsgálatára – tájékoztatta a testület és az ítélőtábla közös közleményben az MTI-t.

Az ülésen a bírósági vezetők tájékoztatták a képviselőket az ítélőtábla működéséről, ügyforgalmáról, a bíróság előtt álló feladatokról.

Lukács Zsuzsanna, az ítélőtábla elnöke elmondta, hogy a bírósághoz 2003. július 1-től, azaz felállítása óta összesen 50.536 ügy érkezett és ebből a bíróság 48.112 ügyet fejezett be. Az ügyek több mint 90 százalékát fél éven belül intézték el a bírák, és a Legfelsőbb Bíróságtól átvett 4.300 ügy befejezését követően elenyésző volt az egy éven túl elbírált ügyek száma.

A közlemény szerint a résztvevők egyebek mellett egyetértettek abban, hogy a közigazgatási perekben kialakult hatásköri és illetékességi szabályok felülvizsgálata indokolt, melynek során nem csak a jogorvoslati lehetőségek szélesítése iránti társadalmi igényt kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy növekedjék a közigazgatási bíráskodás szakmai színvonala és ésszerű munkamegosztás alakuljon ki az egyes bíróságok között.

Csiha Judit, a bizottság szocialista elnöke kifejtette, hogy az elmúlt években megkezdett és a jelen üléssel folytatott gyakorlat, mely szerint az ország ítélőtábláin szervezett kihelyezett ülésen, kötetlen beszélgetéseken tájékozódnak az ítélkezés helyzetéről, helyes elgondolásnak bizonyult. A bizottság tagjai az elhangzottakat jól tudják hasznosítani képviselői tevékenységük során.

A testület álláspontja szerint – a már kialakult szervezeti keretek mellett – keresni kell annak alkotmányos lehetőségét, hogy a közvetlen kölcsönös tájékoztatás a jogalkotást érintő kérdésekben a jövőben intenzívebbé váljon.