Nyílt szakmai konzultációt kezdett az Európai Bizottság a nyilvános értékpapír-kibocsátásoknál a potenciális befektetők informálására használt tájékoztatókkal (prospektusokkal) kapcsolatos szabályozás megváltoztatásáról.

Az Európai Parlament és a Tanács az együttdöntési eljárás keretében 2003-ben állapodott meg a prospektus-irányelvről, amely egységes feltételeket teremtett az értékpapír-kibocsátók részére az EU egész területén. A 2003/71/EK sorszámot kapott prospektus-irányelv lehetővé tette, hogy az értékpapír-kibocsátók által a kibocsátást megelőzően összeállított befektetési tájékoztatót csak egy tagállamban kelljen jóváhagyatni a hatóságokkal – ha ez megtörtént, a többi tagállamban is el kell fogadni a tájékoztatót. Ez megkönnyítette a kibocsátók dolgát és jelentősen hozzájárult az európai értékpapír-piac egységesüléséhez. A jogszabály számos előírást fogalmazott meg a befektetők védelmében a tájékoztatók tartalmára, elkészítésére és jóváhagyására vonatkozóan, részletesen szabályozva, milyen információkat és hogyan kell közzétenni. (Az ilyen értékpapír-tájékoztatók a kibocsátani tervezett értékpapírral kapcsolatos legfontosabb pénzügyi és nem pénzügyi jellegű tudnivalókat tartalmazzák.)

Az eltelt időben az irányelvvel kapcsolatban – pozitív vonásainak elismerése mellett – számos kritika is felmerült. A Bizottság úgy döntött, hogy felülvizsgálja a jogszabályt, egyszerűsíti és javítja hatékonyságát. Már össze is állította az általa szükségesnek tartott változtatások főbb irányát. Ezekről indított január 9-én nyilvános konzultációt Charlie McCreevy pénzügyi szolgáltatásokért felelős biztos. „Azt szeretnénk, hogy a prospektus irányelv megfeleljen a kibocsátók és a befektetők elvárásainak és megszüntesse a vállalkozásokat sújtó felesleges terheket” – mondta a biztos.