Jogerősen elutasította kedden a Fővárosi Bíróság a Political Capital (PC) a ferencvárosi időközi országgyűlési választás névjegyzékével kapcsolatos panaszát – olvasható a bírói fórum internetes oldalán közzétett végzésben.

“A kérelmező felülvizsgálati kérelme nem alapos, mert a kérelmezett határozata ténybelileg és jogilag helytálló” – áll a végzésben, amely utal arra: a bíróság elsősorban azt vizsgálta, hogy az előtte megtámadott közigazgatási határozat megfelelt-e az eljárási és anyagi jogszabályoknak.

A végzés kitér arra, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. értelmében a kifogásnak tartalmaznia kell a többi között a jogszabálysértés megjelölését és a jogszabálysértés bizonyítékait, majd jelzi: a kérelmezők nem jelöltek meg olyan konkrét jogszabálysértést, amely a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján az időközi választás eredményét, illetve annak megállapítását érintette volna.

A bíróság rámutat, hogy noha a 22/2005. számú Ab-határozat a törvényi szabályozás súlyos hiányosságának tekinti, hogy nincs előírás az egyéni választókerületek területének és a területi listákhoz tartozó mandátumok számának időszakos felülvizsgálatára, az Alkotmánybíróság nem semmisítette meg az egyéni választókerületek számának megyénkénti megosztásáról szóló, valamint az egyes egyéni választókerületek területének körülírását tartalmazó 2/1990. számú MT-rendeletet.

Múlt szombaton fordult a Fővárosi Bírósághoz jogorvoslatért a Political Capital, mert a másodfokon eljáró Fővárosi Választási Bizottság sem adott helyt a névjegyzék ellen benyújtott kifogásának, amely szerint az Országgyűlés mulasztása miatt a jelenlegi választókerületi beosztás súlyosan aránytalan.

A PC korábbi közlésében rámutatott: a ferencvárosiak szavazatának súlya például több mint kétszer annyit ér, mint a legnagyobb választókerületekben lakó választópolgároké. Az elemző cég szerint a névjegyzékeket olyan választókerületi beosztásra vonatkozó szabályok alapján zárták le és hitelesítették, amelyek – az Alkotmánybíróság 2005-ös határozata szerint – sértik az egyenlő választójog alkotmányos alapelvét.

A ferencvárosi helyi választási bizottság még vasárnap egyhangú döntésével elutasította a kifogást, arra hivatkozva, hogy a szavazókörök kialakítása a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történt. A PC ezt követően a Fővárosi Választási Bizottsághoz (FVB) fordult jogorvoslatért, de az FVB helybenhagyta az elsőfokú határozatot.

Január 14-én hozott határozata indoklásában az FVB ugyanakkor kiemelte: az Alkotmánybíróság szerint “az egyéni és a területi választókerületek kialakítására vonatkozó szabályok rendkívül hiányosak”, s a jogszabályok nem határozzák meg a választókerületek területének módosításánál irányadó szempontokat.